open mobile menu close mobile menu

Akkrediteringsomfang for TEST 259

Net Emballasje- og produkttesting AS

Blekebakkvegen 45
3950 Brevik

90017025

inger.semb@net17025.com

http://www.net17025.com

Norsk akkreditering
TEST 259

Laboratoriet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17025

25.08.2011

04.03.2021


Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten: Net Emballasje- og produkttesting AS Blekebakkvegen 45
3950 Brevik
Feltlaboratorium
P07 Fysikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Barnesikret emballasje
Parameter
Barnesikring av emballasje
Referansestandard
NS-EN ISO 8317
Intern metode identitet
ATM 003
Merknad
Krav og prøvingsprosedyrer for gjenlukkbar emballasje
Permanent laboratorium
P07 Fysikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Emballasje
Parameter
Permeabilitetstest
Referansestandard
RID/ADR
Intern metode identitet
ATM 001 kap 6.1.5.7
Merknad
ADR/RID § 6.1.5.7 (måleusikkerhet ± 5%)
Objekt
Emballasje
Parameter
Prøver og prøvepreparering
Referansestandard
NS-EN ISO 16495
Intern metode identitet
ATM 001 kap 9
Merknad
UN-rec § 6.1.5.2; ADR/RID § 6.1.5.2; IMDG § 6.1.5.2, IATA § 6.3.2
Objekt
Emballasje
Parameter
Fallprøve
Referansestandard
NS-EN ISO 16495
Intern metode identitet
ATM 001 kap 6.1.5.3
Merknad
UN-rec/ ADR/ RID/IMDG: § 6.1.5.3, IATA § 6.3.3, ISO 16495: Annex F
Objekt
Emballasje
Parameter
Stableprøve (stackingtest)
Referansestandard
NS-EN ISO 16495
Intern metode identitet
ATM 001 kap 6.1.5.6
Merknad
UN-rec/ ADR/ RID/IMDG: § 6.1.5.6, IATA § 6.3.6; ISO 16495: Annex I
Objekt
Emballasje
Parameter
Trykkprøve (væske)
Referansestandard
NS-EN ISO 16495
Intern metode identitet
ATM 001 kap 6.1.5.5
Merknad
UN-rec/ ADR/ RID/IMDG: § 6.1.5.5, IATA §6.3.5, ISO 16495: Annex H
Objekt
Emballasje
Parameter
Tetthetsprøve
Referansestandard
NS-EN ISO 16495
Intern metode identitet
ATM 001 kap 6.1.5.4
Merknad
UN-rec/ ADR/ RID/IMDG: § 6.1.5.4, IATA § 6.3.4, ISO 16495: Annex G
Objekt
Emballasje klasse 6.2
Parameter
Vannstråleprøve
Referansestandard
NS-EN ISO 16495
Intern metode identitet
ATM 001 kap.6.3.5.3.6.1
Merknad
UN-rec/ ADR/ RID/IMDG: §6.3.5.3.6.1, IATA § 10.5.3.4.2, ISO 16495: Annex J
Objekt
Emballasje klasse 7 Type A
Parameter
Penetreringsprøve
Referansestandard
UN recommendations
Intern metode identitet
ATM 001 kap 6.4.15.6
Merknad
UN-rec/ ADR/ RID/IMDG: § 6.4.15.6, IATA § 10.6.3.4.5
Objekt
Emballasje, A-kolli
Parameter
Stableprøve (stackingtest)
Referansestandard
UN recommendations
Intern metode identitet
ATM 001 kap 6.4.15.5
Merknad
UN-rec/ ADR/ RID/IMDG: § 6.4.15.5, IATA § 10.6.3.4.4
Objekt
Emballasje, klass 6.2
Parameter
Penetreringsprøve
Referansestandard
NS-EN ISO 16495
Intern metode identitet
ATM 001 kap 6.3.5.4
Merknad
UN-rec/ ADR/ RID/IMDG: § 6.3.5.4, IATA § 6.5.4.5, ISO 16495: Annex P
Objekt
Emballasje, klass 6.2
Parameter
Fallprøve
Referansestandard
NS-EN ISO 16495
Intern metode identitet
ATM 001 kap 6.3.5.3
Merknad
UN-rec/ ADR/ RID/IMDG: § 6.3.5.3, IATA § 6.5.4.4
Objekt
Emballasje, klasse 7 Type A
Parameter
Fallprøve
Referansestandard
UN recommendations
Intern metode identitet
ATM 001 kap 6.4.15.4
Merknad
UN-rec/ ADR/ RID/IMDG: § 6.4.15.4, IATA § 10.6.3.4.3
Objekt
Emballasje, klasse 7 Type A
Parameter
Vannstråleprøve
Referansestandard
UN recommendations
Intern metode identitet
ATM 001 kap 6.4.15.3
Merknad
UN-rec/ ADR/ RID/IMDG: § 6.4.15.3, IATA § 10.6.3.4.2
Objekt
IBC (Intermediate Bulk Container)
Parameter
Stableprøve (stackingtest)
Referansestandard
NS-EN ISO 16495
Intern metode identitet
ATM 001 kap 6.5.6.6
Merknad
UN-rec/ ADR/ RID/IMDG: § 6.5.6.6, ISO 16495: Annex I
Objekt
IBC (Intermediate Bulk Container)
Parameter
Løft fra bunnen
Referansestandard
NS-EN ISO 16495
Intern metode identitet
ATM 001 kap 6.5.6.4
Merknad
UN-rec/ ADR/ RID/IMDG: § 6.5.6.4, ISO 16495, Annex K
Objekt
IBC (Intermediate Bulk Container)
Parameter
Fallprøve
Referansestandard
NS-EN ISO 16495
Intern metode identitet
ATM 001 kap 6.5.6.9,
Merknad
UN-rec/ ADR/ RID/IMDG: § 6.5.6.9, ISO 16495: Annex F
Objekt
IBC (Intermediate Bulk Container)
Parameter
Opprettingsprøve
Referansestandard
NS-EN ISO 16495
Intern metode identitet
ATM 001 kap 6.5.6.12
Merknad
UN-rec/ ADR/ RID/IMDG: § 6.5.6.12, ISO 16495, Annex O
Objekt
IBC (Intermediate Bulk Container)
Parameter
Velteprøve
Referansestandard
NS-EN ISO 16495
Intern metode identitet
ATM 001 kap 6.5.6.11
Merknad
UN-rec/ ADR/ RID/IMDG: § 6.5.6.11, ISO 16495, Annex N
Objekt
IBC (Intermediate Bulk Container)
Parameter
Riveprøve
Referansestandard
NS-EN ISO 16495
Intern metode identitet
ATM 001 kap 6.5.6.10
Merknad
UN-rec/ ADR/ RID/IMDG: § 6.5.6.10, ISO 16495, Annex M
Objekt
IBC (Intermediate Bulk Container)
Parameter
Løft fra toppen
Referansestandard
NS-EN ISO 16495
Intern metode identitet
ATM 001 kap 6.5.6.5
Merknad
UN-rec/ ADR/ RID/IMDG: § 6.5.6.5, ISO 16495, Annex L
Objekt
IBC (Intermediate Bulk Container)
Parameter
Tetthetsprøve
Referansestandard
NS-EN ISO 16495
Intern metode identitet
ATM 001 kap 6.5.6.7
Merknad
UN-rec/ ADR/ RID/IMDG: § 6.5.6.7, ISO 16495: Annex G
Objekt
IBC (Intermediate Bulk Container)
Parameter
Innvendig trykkprøve (væske)
Referansestandard
NS-EN ISO 16495
Intern metode identitet
ATM 001 kap 6.5.6.8
Merknad
UN-rec/ ADR/ RID/IMDG: § 6.5.6.8, ISO 16495: Annex H
Objekt
Sikringsutstyr
Parameter
Brudd/ikke brudd og deformasjon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ATM 006 - METODE FOR RYKK TEST
Merknad
Objekt
Storemballasje
Parameter
Fallprøve
Referansestandard
NS-EN ISO 16495
Intern metode identitet
ATM 001 kap 6.6.5.3.4
Merknad
UN-rec/ ADR/ RID/IMDG: § 6.6.5.3.4, ISO 16495: Annex F
Objekt
Storemballasje
Parameter
Stableprøve (stackingtest)
Referansestandard
NS-EN ISO 16495
Intern metode identitet
ATM 001 kap 6.6.5.3.3
Merknad
UN-rec/ ADR/ RID/IMDG: § 6.6.5.3.3, ISO 16495: Annex I
Objekt
Storemballasje
Parameter
Løft fra toppen
Referansestandard
NS-EN ISO 16495
Intern metode identitet
ATM 001 kap 6.6.5.3.2
Merknad
UN-rec/ ADR/ RID/IMDG: § 6.6.5.3.2, ISO 16495, Annex L
Objekt
Storemballasje
Parameter
Løft fra bunnen
Referansestandard
NS-EN ISO 16495
Intern metode identitet
ATM 001 kap 6.6.5.3.1
Merknad
UN-rec/ ADR/ RID/IMDG: § 6.6.5.3.1, ISO 16495, Annex K