open mobile menu close mobile menu

Akkrediteringsomfang for TEST 021

Norsk Treteknisk Institutt

Postboks 113, Blindern
0314 OSLO

Tlf. 22 96 55 00 Faks. 22 60 42 91

pbh@treteknisk.no

http://www.treteknisk.no

Norsk akkreditering
TEST 021

Laboratoriet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17025

26.08.1994

10.02.2022


Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten: Norsk Treteknisk Institutt Forskningsveien 3 B
0371 OSLO
Feltlaboratorium
P14 Mekanikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Trevirke
Parameter
Beskyttende virkning av trekonserveringsmiddel
Referansestandard
NS-EN 252
Intern metode identitet
PF 101
Merknad
Gjelder pkt 8-14 i NS-EN 252. Metode for utendørs prøving for bestemmelse av den relative beskyttende virkningen av et trekonserveringsmiddel i kontakt med bakken
Permanent laboratorium
P14 Mekanikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Fingerskjøtte konstruksjonslast og limtrelameller
Parameter
Bøyefasthet
Referansestandard
NS-EN 408
Intern metode identitet
PM 508
Merknad
Objekt
Fingerskjøtte limtrelameller
Parameter
Strekkefasthet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PM 506
Merknad
Metode basert på NS-EN 408:1995
Objekt
Konstruksjonstre og limt laminert tre
Parameter
Densitet
Referansestandard
NS-EN 408
Intern metode identitet
PM 809
Merknad
NS-EN 408, pkt. 7
Objekt
Konstruksjonsvirke og limtre
Parameter
Strekkfasthet og E-modul
Referansestandard
NS-EN 408
Intern metode identitet
PM 102
Merknad
Objekt
Konstruksjonsvirke og limtre
Parameter
E-modul og bøyefasthet
Referansestandard
NS-EN 408
Intern metode identitet
PM 101
Merknad
Objekt
Lettbjelker
Parameter
Bruddmoment og bøyestivhet
Referansestandard
NORDTEST Build 327
Intern metode identitet
PM 201
Merknad
Objekt
Lim
Parameter
Viskositet
Referansestandard
NS-EN 12092
Intern metode identitet
PM 505
Merknad
Objekt
Lim av fenolplast og aminoplast for bærende trekonstruksjoner
Parameter
Klassifisering og ytelseskrav
Referansestandard
NS-EN 301
Intern metode identitet
PM 505
Merknad
Objekt
Lim for bærende treknstruksjoner som ikke er av fenolplast eller aminoplast
Parameter
Krypeegenskaper ved bøy og skjær belastning
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PM 520
Merknad
Metode basert på prEN 15416-3:2014
Objekt
Lim for bærende trekonstruksjoner
Parameter
Brukstid
Referansestandard
NS-EN 302-7
Intern metode identitet
PM 505
Merknad
Objekt
Lim for bærende trekonstruksjoner
Parameter
Strekk- og skjærefasthet
Referansestandard
NS-EN 302-1
Intern metode identitet
PM 501
Merknad
Objekt
Lim for bærende trekonstruksjoner
Parameter
Delaminering
Referansestandard
NS-EN 302-2
Intern metode identitet
PM 502
Merknad
Objekt
Lim for bærende trekonstruksjoner
Parameter
Strekkfasthet
Referansestandard
NS-EN 302-3
Intern metode identitet
PM 503
Merknad
Objekt
Lim for bærende trekonstruksjoner
Parameter
Skjærfasthet
Referansestandard
NS-EN 302-4
Intern metode identitet
PM 504
Merknad
Objekt
Lim for bærende trekonstruksjoner
Parameter
Maksimal stabletid
Referansestandard
NS-EN 302-5
Intern metode identitet
PM 505
Merknad
Objekt
Lim for bærende trekonstruksjoner
Parameter
Minimum pressetid
Referansestandard
NS-EN 302-6
Intern metode identitet
PM 505
Merknad
Objekt
Lim for bærende trekonstruksjoner, som ikke er av fenolplast eller aminoplast
Parameter
Pressetid
Referansestandard
NS-EN 15416-5
Intern metode identitet
PM 505
Merknad
Objekt
Lim for bærende trekonstruksjoner, som ikke er av fenolplast eller aminoplast
Parameter
Åpentid for énkomponent polyuretanlim
Referansestandard
NS-EN 15416-4
Intern metode identitet
PM 505
Merknad
Objekt
Lim for bærende trekonstruksjoner, som ikke er av fenolplast eller aminoplast
Parameter
Krypegenskaper ved statisk trykk/skjærbelastning
Referansestandard
NS-EN 15416-2
Intern metode identitet
PM 518
Merknad
Objekt
Lim for ikke-bærende konstruksjoner
Parameter
Strekk- og skjærfasthet
Referansestandard
NS-EN 205
Intern metode identitet
PM 601
Merknad
Objekt
Limtre
Parameter
Delaminering
Referansestandard
NS-EN 14080
Intern metode identitet
PM 507
Merknad
Annex C
Objekt
Virkestykke av skurlast
Parameter
Fuktinnhold
Referansestandard
NS-EN13183-1
Intern metode identitet
PM 801
Merknad