open mobile menu close mobile menu

Akkrediteringsomfang for TEST 001

Eurofins Food & Feed Testing Norway AS

Postboks 3055 Kambo
1506 MOSS

Tlf. 09450

hege.johnsrud@eurofins.no

http://www.eurofins.no

Norsk akkreditering
TEST 001

Laboratoriet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17025

01.10.1992

31.10.2019


Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten: Avdeling Klepp Lalandsveien 2,
4353 Klepp stasjon
Permanent laboratorium
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av presumptive Bacillus cereus
Referansestandard
NMKL 67
Intern metode identitet
AM.41X.01.01
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Påvisning av Salmonella
Referansestandard
NMKL 71
Intern metode identitet
AM.41X.01.14
Merknad
Ekvivalent med NS-EN ISO 6579
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Aerobe mikroorganismer
Referansestandard
NMKL 86
Intern metode identitet
AM.41X.01.18
Merknad
Ekvivalent med NS-EN ISO 4833
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier
Referansestandard
AFNOR 3M 01/02-09/89 A
Intern metode identitet
AM.41X.01.06
Merknad
Petrifilm TM Coliform Count Plate (Avlesning av samtlige kolonier)
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av Staphylococcus aureus
Referansestandard
AFNOR 3M 01/09-04/03 A
Intern metode identitet
AM.41X.01.21
Merknad
Petrifilm TM Staph Express Count System
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av E. coli
Referansestandard
AFNOR 3M 01/08-06/01
Intern metode identitet
AM.41X.01.08
Merknad
Petrifilm TM Select E.coli Count Plate
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Aerobe mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
AFNOR 3M 01/01-09/89
Intern metode identitet
AM.41X.01.19
Merknad
Petrifilm TM Aerobic Count Plate
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Bestemmelse av Enterobacteriaceae
Referansestandard
AFNOR 3M 01/06-09/97
Intern metode identitet
AM.41X.01.10
Merknad
Petrifilm TN Enterobacteriaceae Count Plate
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Bestemmelse av mugg og gjær
Referansestandard
NMKL 98
Intern metode identitet
AM.41X.01.24
Merknad
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Bestemmelse av Enterococcus
Referansestandard
NMKL 68
Intern metode identitet
AM.41X.01.11
Merknad
Objekt
Næringsmidler og og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning og bestemmelse av Listeria monocytogenes
Referansestandard
NordVal no: 022
Intern metode identitet
AM.41X01.25 AM.41X01.26
Merknad
Gjelder både enkeltprøver og samleprøver. RAPID’ L.MONO
Objekt
Næringsmidler, fôr og produksjonsmiljø
Parameter
Bestemmelse av Clostridium perfringens
Referansestandard
NMKL 95
Intern metode identitet
AM.41X.01.03
Merknad
Objekt
Næringsmidler, svaber fra slakt og produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av E. coli O157
Referansestandard
AOAC 2000.14
Intern metode identitet
AM.41X.01.27
Merknad
Reveal® (20 timer)
P24 Molekylærbiologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Næringmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Listeria monocytogenes
Referansestandard
AFNOR EGS 38/03-01/17
Intern metode identitet
AM41X.01.45
Merknad
PCR metode (BACGene) Gjelder både enkeltprøver og samleprøver.
Objekt
Næringsmidler og miljøprøver
Parameter
Påvisning av Listeria monocytogenes II
Referansestandard
NordVal no: 037
Intern metode identitet
AM.41x.01.44
Merknad
Gjelder både enkeltprøver og samleprøver. BioRad CFX. PCR
Objekt
Næringsmidler, fôr og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Salmonella spp
Referansestandard
AFNOR EGS 38/01-03/15
Intern metode identitet
AM.41x.01.43
Merknad
Gjelder både enkeltprøver og samleprøver. BioRad CFX PCR
Den administrative/geografiske enheten: Avdeling Moss Møllebakken 50
1538 Moss
Permanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Grønsaker og surgjort frukt
Parameter
pH
Referansestandard
AOAC 981.12
Intern metode identitet
AM464.15
Merknad
Objekt
Melk
Parameter
Frysepunkt
Referansestandard
IDF 108
Intern metode identitet
AM464.18
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Vannaktivitet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM464.14
Merknad
Metode basert på AOAC 978.18 NOVA-SINA og NMKL 168 (2001)
Objekt
Råvarer, fôr, grovfôr og næringsmidler
Parameter
Stivelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM464.04
Merknad
Basert på AOAC996.11, AACC 76.13
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Fisk og fiskevarer
Parameter
Kimtall og hydrogensulfid-produserende bakterier
Referansestandard
NMKL 184
Intern metode identitet
AM.41X.01.16
Merknad
Kimtallsbestemmelse på Long & Hammer agar inngår ikke i akkrediteringsomfanget
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier
Referansestandard
AFNOR 3M 01/02-09/89 A
Intern metode identitet
AM.41X.01.06
Merknad
Petrifilm TM Coliform Count Plate (Avlesning av samtlige kolonier)
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Aerobe mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
AFNOR 3M 01/01-09/89
Intern metode identitet
AM.41X.01.19
Merknad
Petrifilm TM Aerobic Count Plate
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av E. coli
Referansestandard
AFNOR 3M 01/08-06/01
Intern metode identitet
AM.41X.01.08
Merknad
Petrifilm TM Select E.coli Count Plate
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av presumptive Bacillus cereus
Referansestandard
NMKL 67
Intern metode identitet
AM.41X.01.01
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av aerobe mikroorganismer
Referansestandard
NMKL 86
Intern metode identitet
AM.41X.01.18
Merknad
Ekvivalent med NS-EN ISO 4833
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av anaerobe sulfittreduserende bakterier
Referansestandard
NMKL 56
Intern metode identitet
AM.41X.01.12
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av melkesyrebakterier
Referansestandard
NMKL 140
Intern metode identitet
AM.41X.01.13
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av Enterobacteriaceae
Referansestandard
AFNOR 3M 01/06-09/97
Intern metode identitet
AM.41X.01.10
Merknad
Petrifilm TM Enterobacteriaceae Count Plate
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Påvisning og bestemmelse av Sykdomsfremkallende Vibrio-arter
Referansestandard
NMKL 156
Intern metode identitet
AM.41X.01.20
Merknad
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Bestemmelse av mugg og gjær
Referansestandard
NMKL 98
Intern metode identitet
AM.41X.01.24
Merknad
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Bestemmelse av termotolerante koliforme bakterier og presumptiv E. coli
Referansestandard
NMKL 125
Intern metode identitet
AM.41X.01.05
Merknad
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Bestemmelse av Enterococcus
Referansestandard
NMKL 68
Intern metode identitet
AM.41X.01.11
Merknad
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Bestemmelse av Staphylococcus aureus
Referansestandard
AFNOR 3M 01/09-04/03 A
Intern metode identitet
AM.41X.01.21
Merknad
Petrifilm TM Staph Express Count System
Objekt
Næringsmidler og og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning og bestemmelse av Listeria monocytogenes
Referansestandard
NordVal no: 022
Intern metode identitet
AM.41X01.25 AM.41X01.26
Merknad
Gjelder både enkeltprøver og samleprøver. RAPID’ L.MONO
Objekt
Næringsmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Salmonella
Referansestandard
NMKL 71
Intern metode identitet
AM.41X.01.14
Merknad
Ekvivalent med NS-EN ISO 6579
Objekt
Næringsmidler og rentvann
Parameter
Påvisning og bestemmelse av termotolerante Campylobacter
Referansestandard
NMKL 119
Intern metode identitet
AM.41X.01.02
Merknad
Ekvivalent med NS-EN ISO 10272-1
Objekt
Næringsmidler, fôr og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Bestemmelse av Clostridium perfringens
Referansestandard
NMKL 95
Intern metode identitet
AM.41X.01.03
Merknad
Objekt
Næringsmidler, svaber fra slakt og produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av E. coli O157
Referansestandard
AOAC 2000.14
Intern metode identitet
AM.41X.01.27
Merknad
Reveal® (20 timer)
Objekt
Svaberprøver av slakt
Parameter
Påvisning og bestemmelse av termotolerante Campylobacter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM.41X.01.02
Merknad
Metode basert på NMKL 119
Objekt
Svaberprøver fra slakt og produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Salmonella
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM.41X.01.14
Merknad
Metode basert på NMKL 71
Objekt
Syrnede melkeprodukter
Parameter
Fremmedkim
Referansestandard
ISO 13559
Intern metode identitet
AM.41X.01.17
Merknad
P24 Molekylærbiologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Næringmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Listeria monocytogenes
Referansestandard
AFNOR EGS 38/03-01/17
Intern metode identitet
AM41X.01.45
Merknad
PCR metode (BACGene) Gjelder både enkeltprøver og samleprøver.
Objekt
Næringsmidler, fôr og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Salmonella spp
Referansestandard
AFNOR EGS 38/01-03/15
Intern metode identitet
AM41x.01.43
Merknad
Gjelder både enkeltprøver og samleprøver. PCR
Objekt
Næringsmidler, fôr, produksjonsmiljø, slam og kompost
Parameter
Påvisning av Salmonella
Referansestandard
AFNOR QUA-18/03-11/02
Intern metode identitet
AM.41X.01.28
Merknad
Gjelder både enkeltprøver og samleprøver. PCR metode (Bax®)
Objekt
Slam/kompost
Parameter
Salmonella
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM417.04
Merknad
Metode basert på Afnor no. EGS38/01-03/15. BioRad CFX PCR
P27 Veterinærmedisin
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Rått kjøtt
Parameter
Trikinlarver
Referansestandard
(EF) Nr 2075/2005 - Referansemetode
Intern metode identitet
AM417.01
Merknad
Inkludere senere tilleg samt (EF) 1245/2007
Den administrative/geografiske enheten: Avdeling Trondheim - Tunga Ingvald Ystgaards vei 3 A
7047 Trondheim
Permanent laboratorium
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
F-AM1.05
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av Clostridium perfringens
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
F-AM1.06
Merknad
MF-metode Metode basert på J.W. Bisson & J. Cabelli Applied and Environmental Microbiology (1979)
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier og E. coli
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-2
Intern metode identitet
F-AM1.01
Merknad
MPN-metode (Colilert)
Objekt
Alle typer vann med lav bakgrunnsflora
Parameter
Påvisning og telling av intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
F-AM1.07
Merknad
MF-metode
Objekt
Drikkevann med lav bakgrunnsflora
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier og E.coli
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-1
Intern metode identitet
F-AM1.04
Merknad
Membranfiltrering
Objekt
Fôr
Parameter
Bestemmelse av aerobe mikroorganismer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM.41X.01.19
Merknad
Metode basert på AFNOR-3M-01/01-09/89
Objekt
Fôr, organisk jord og torv
Parameter
Bestemmelse av Enterobacteriaceae
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM.41X.01.10
Merknad
Metode basert på AFNOR 3M 01/6 - 09/97
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av E. coli
Referansestandard
AFNOR 3M 01/08-06/01
Intern metode identitet
AM.41X.01.08
Merknad
Petrifilm TM Select E.coli Count Plate
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av Enterobacteriaceae
Referansestandard
AFNOR 3M 01/06-09/97
Intern metode identitet
AM.41X.01.10
Merknad
Petrifilm TM Enterobacteriaceae Count Plate
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Aerobe mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
AFNOR 3M 01/01-09/89
Intern metode identitet
AM.41X.01.19
Merknad
Petrifilm TM Aerobic Count Plate
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier
Referansestandard
AFNOR 3M 01/02-09/89 A
Intern metode identitet
AM.41X.01.06
Merknad
Petrifilm TM Coliform Count Plate (Avlesning av samtlige kolonier)
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av melkesyrebakterier
Referansestandard
NMKL 140
Intern metode identitet
AM.41X.01.13
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av presumptive Bacillus cereus
Referansestandard
NMKL 67
Intern metode identitet
AM.41X.01.01
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av aerobe mikroorganismer
Referansestandard
NMKL 86
Intern metode identitet
AM.41X.01.18
Merknad
Ekvivalent med NS-EN ISO 4833
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Bestemmelse av Enterocuccus
Referansestandard
NMKL 68
Intern metode identitet
AM.41X.01.11
Merknad
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Bestemmelse av mugg og gjær
Referansestandard
NMKL 98
Intern metode identitet
AM.41X.01.24
Merknad
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Bestemmelse av termotolerante koliforme bakterier og presumptiv E. coli
Referansestandard
NMKL 125
Intern metode identitet
AM.41X.01.05
Merknad
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Bestemmelse av Staphylococcus aureus
Referansestandard
AFNOR 3M 01/09-04/03 A
Intern metode identitet
AM.41X.01.21
Merknad
Petrifilm TM Staph Express Count System
Objekt
Næringsmidler og og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning og bestemmelse av Listeria monocytogenes
Referansestandard
NordVal no: 022
Intern metode identitet
AM.41X01.25 AM.41X01.26
Merknad
Gjelder både enkeltprøver og samleprøver. RAPID’ L.MONO
Objekt
Næringsmidler og produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Salmonella
Referansestandard
NMKL 71
Intern metode identitet
AM.41X.01.14
Merknad
Ekvivalent med NS-EN ISO 6579
Objekt
Næringsmidler, fôr og Produksjonsmiljø
Parameter
Bestemmelse av Clostridium perfringens
Referansestandard
NMKL 95
Intern metode identitet
AM.41X.01.03
Merknad
Objekt
Næringsmidler, svaber fra slakt og produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av E. coli O157
Referansestandard
AOAC 2000.14
Intern metode identitet
AM.41X.01.27
Merknad
Reveal® (20 timer)
Objekt
Organisk jord og torv
Parameter
Bestemmelse av mugg og gjær
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM.41X.01.24
Merknad
Metode basert på NMKL 98
Objekt
Syrnede melkeprodukter
Parameter
Bestemmelse av fremmedkim
Referansestandard
ISO 13559
Intern metode identitet
AM.41X.01.17
Merknad
Objekt
Vann
Parameter
Påvisning og telling av Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
F-AM1.15
Merknad
Membranfiltreringsmetode (ISO 14189:2013)
P24 Molekylærbiologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Næringsmidler, fôr og produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Salmonella
Referansestandard
AFNOR QUA-18/03-11/02
Intern metode identitet
AM.41X.01.28
Merknad
Gjelder både enkeltprøver og samleprøver. PCR metode (Bax®)
Objekt
Næringsmidler, fôr og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Salmonella spp
Referansestandard
AFNOR EGS 38/01-03/15
Intern metode identitet
AM.41x01.43
Merknad
Gjelder både enkeltprøver og samleprøver. BioRad CFX PCR
Objekt
Næringsmidler, miljøprøver og samleprøver
Parameter
Påvisning av Listeria monocytogenes
Referansestandard
AFNOR EGS 38/03-01/17
Intern metode identitet
AM41X.01.45
Merknad
PCR metode (BACGene) Gjelder både enkeltprøver og samleprøver.
Den administrative/geografiske enheten: Avdeling Ålesund Bjørge Industrivei 41
6057 ELLINGSØY
Permanent laboratorium
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Fersk og fryst sjømat
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier, termotolerante koliforme bakterier og E. coli
Referansestandard
NMKL 96
Intern metode identitet
AM.41.X01.36
Merknad
Gjelder ikke NMKL 96 pkt 8.2.4 (Beta-glukorosidase positive E.coli i skalldyr)
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av anaerobe sulfittreduserende bakterier
Referansestandard
NMKL 56
Intern metode identitet
AM.41X.01.12
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av aerobe mikroorganismer
Referansestandard
NMKL 86
Intern metode identitet
AM.41X.01.18
Merknad
Ekvivalent med NS-EN ISO 4833
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av mugg og gjær
Referansestandard
NordVal no: 016
Intern metode identitet
AM.41X.01.22
Merknad
Petrifilm TM Yeast and mould Count Plate
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av Enterococcus
Referansestandard
NMKL 68
Intern metode identitet
AM.41X.01.11
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av presumptive Bacillus cereus
Referansestandard
NMKL 67
Intern metode identitet
AM.41X.01.01
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av E. coli
Referansestandard
AFNOR 3M 01/08-06/01
Intern metode identitet
AM.41X.01.08
Merknad
Petrifilm TM Select E.coli Count Plate
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier
Referansestandard
AFNOR 3M 01/02-09/89 A
Intern metode identitet
AM.41X.01.06
Merknad
Petrifilm TM Coliform Count Plate (Avlesning av samtlige kolonier)
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av Staphylococcus aureus
Referansestandard
AFNOR 3M 01/09-04/03 A
Intern metode identitet
AM.41X.01.21
Merknad
Petrifilm TM Staph Express Count System
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av aerobe mikroorganismer
Referansestandard
AFNOR 3M 01/01-09/89
Intern metode identitet
AM.41X.01.19
Merknad
Petrifilm TM Aerobic Count Plate
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Bestemmelse av Enterobacteriaceae
Referansestandard
AFNOR 3M 01/06-09/97
Intern metode identitet
AM.41X.01.10
Merknad
Petrifilm TM Enterobacteriaceae Count Plate
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Bestemmelse av mugg og gjær
Referansestandard
NMKL 98
Intern metode identitet
AM.41X.01.24
Merknad
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Bestemmelse av termotolerante koliforme bakterier og E.coli
Referansestandard
NMKL 125
Intern metode identitet
AM.41X.01.05
Merknad
Objekt
Næringsmidler og og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning og bestemmelse av Listeria monocytogenes
Referansestandard
NordVal no: 022
Intern metode identitet
AM.41X01.25 AM.41X01.26
Merknad
Gjelder både enkeltprøver og samleprøver. RAPID’ L.MONO
Objekt
Næringsmidler og produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Salmonella
Referansestandard
NMKL 71
Intern metode identitet
AM.41X.01.14
Merknad
Ekvivalent med NS-EN ISO 6579
P24 Molekylærbiologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Næringmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Listeria monocytogenes
Referansestandard
AFNOR EGS 38/03-01/17
Intern metode identitet
AM41X.01.45
Merknad
PCR metode (BACGene) Gjelder både enkeltprøver og samleprøver.
Objekt
Næringsmidler, fôr og produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Salmonella
Referansestandard
AFNOR QUA-18/03-11/02
Intern metode identitet
AM.41X.01.28
Merknad
Gjelder både enkeltprøver og samleprøver. PCR metode (Bax®)
Objekt
Næringsmidler, fôr og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Salmonella spp
Referansestandard
AFNOR EGS 38/01-03/15
Intern metode identitet
AM.41x01.43
Merknad
Gjelder både enkeltprøver og samleprøver. BioRad CFX PCR