open mobile menu close mobile menu

Akkrediteringsomfang for TEST 003

Eurofins Environment Testing Norway AS

Postboks 3055 Kambo
1506 MOSS

Tlf: 09440

Hege.Johnsrud@eurofins.no

http://www.eurofins.no

Norsk akkreditering
TEST 003

Laboratoriet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17025

01.03.1993

31.10.2019


Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten: Avdeling Bergen Sandviksveien 110
5035 BERGEN
Permanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Mineral-, spill- og refusjonsoljer
Parameter
Flammepunkt
Referansestandard
ASTM D6450
Intern metode identitet
AM3211.03.03
Merknad
Objekt
Mineral-, spill- og refusjonsoljer
Parameter
PCB
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM3211.03.05
Merknad
GC- ECD
Objekt
Olje og oljeprodukter
Parameter
Svovel
Referansestandard
ASTM D4294
Intern metode identitet
AM3211.03.09
Merknad
Objekt
Olje og oljeprodukter
Parameter
Total klor og organisk bundet klor
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM3211.03.09
Merknad
Metode basert på ASTM D4294
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Hardhet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM3211.02.09
Merknad
Metode basert på Deutche Einheitsverfahren zur Wasser untersuchung
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Olje
Referansestandard
NS-EN ISO 9377-2
Intern metode identitet
AM3211.02.34
Merknad
GC-FID
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Klorid, nitrat,og sulfat
Referansestandard
NS-EN ISO 10304-1
Intern metode identitet
AM3211.02.07
Merknad
Ionekromatografi
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Total organisk karbon (TOC)
Referansestandard
NS-EN 1484
Intern metode identitet
AM3211.02.29
Merknad
Objekt
Rentvann og badebassengvann
Parameter
Alkalitet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM3211.02.15
Merknad
Automatisert metode basert på titrering og NS 4754
Objekt
Rentvann, avløpsvann og sjøvann
Parameter
Bestemmelse av suspendert stoff
Referansestandard
NS-EN 872
Intern metode identitet
AM3211.02.12
Merknad
Objekt
Rentvann, avløpsvann, sjøvann og badebassengvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
NS-ISO 7888
Intern metode identitet
AM3211.02.15
Merknad
Automatisert metode
Objekt
Rentvann, badebassengvann og sjøvann
Parameter
Farge
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
AM3211.02.15
Merknad
Metode C Automatisert metode
Objekt
Rentvann, badebassengvann, avløpsvann og flytende slam
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
AM3211.02.15
Merknad
Gjelder kun objektene: Rentvann, badebassengvann, og avløpsvann. Automatisert metode
Objekt
Rentvann, sjøvann og avløpsvann
Parameter
Ammoniumnitrogen
Referansestandard
NS-EN ISO 11732
Intern metode identitet
AM3211.02.21
Merknad
Automatisert metode (CFA) og spektrometrisk bestemmelse
Objekt
Rentvann, sjøvann og avløpsvann
Parameter
Total nitrogen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM3211.02.23
Merknad
Metode basert på NS-EN ISO 13395:1996 (analyse) og NS 4743:1993 (oppslutning)
Objekt
Rentvann, sjøvann og avløpsvann
Parameter
Totalt fosfor og ortofosfat
Referansestandard
NS-EN ISO 15681-2
Intern metode identitet
AM3211.02.22
Merknad
Automatisert metode (CFA)
Objekt
Rentvann, sjøvann og avløpsvann
Parameter
Bestemmelse av nitritt-nitrogen og nitrat-nitrogen og summen av begge
Referansestandard
NS-EN ISO 13395
Intern metode identitet
AM3211.02.23
Merknad
Automatisert metode (CFA) og spektrometrisk deteksjon
Objekt
Rentvann, sjøvann, avløpsvann og badebassengvann
Parameter
Bestemmelse av turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
AM3211.02.15
Merknad
Spektrofotometri Kvantitativ
Objekt
Rentvann, sjøvann, badebassengvann og avløpsvann
Parameter
Bestemmelse av oppløst oksygen
Referansestandard
NS-ISO 5813
Intern metode identitet
AM3211.02.35
Merknad
Iodometrisk metode, gjelder ikke for mentning
Objekt
Sjøvann
Parameter
pH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM3211.02.15
Merknad
Metode basert på NS-EN ISO 10523 (2012)
Objekt
Slam og sedimenter
Parameter
Tørrstoff og gløderest
Referansestandard
NS 4764
Intern metode identitet
AM3211.02.17
Merknad
Objekt
Slam og sedimenter
Parameter
Oljeindeks
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM3211.02.36
Merknad
GC (Sum C10.C40)
Objekt
Slam, jord, sedimenter og kompost
Parameter
Kornfordeling
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM3211.02.31
Merknad
basert på NS-EN 933-1:2012
Objekt
Slam, sedimenter og grus
Parameter
PAH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM3211.02.18
Merknad
GC/MS
Objekt
Slam, sedimenter og jord
Parameter
PCB
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM3211.02.19
Merknad
Basert på NS-EN 12766-2, ASTM D 4059, ASTM D 3304-77. GC- ECD.
Objekt
Vann
Parameter
Al, Ca, Cd, Cu, Fe, Mg, Mn, Zn
Referansestandard
Utgått NS-EN ISO 17294-2
Intern metode identitet
AM3211.02.28
Merknad
ICP-MS. Rentvann og avløpsvann
Objekt
Vanninnhold
Parameter
Mineral,- spill- og refusjonsoljer
Referansestandard
ASTM E203-16
Intern metode identitet
AM32.11.03.02
Merknad
Volumetrisk Karl Fischer Titrering
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier og E. coli
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-2
Intern metode identitet
F-AM1.01
Merknad
MPN-metode (Colilert)
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
F-AM1.05
Merknad
Objekt
Alle typer vann med lav bakgrunnsflora
Parameter
Påvisning og telling av intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
F-AM1.07
Merknad
MF-metode
Objekt
Rentvann og sjøvann
Parameter
Termotolerante koliforme bakterier og presumptiv E.coli
Referansestandard
NS 4792
Intern metode identitet
F-AM1.03
Merknad
MF-metode Gjelder for råvann og behandlet vann som ikke kommer inn under drikkevannsforskriften
Objekt
Vann
Parameter
Påvisning og telling av Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
F-AM1.15
Merknad
Membranfiltreringsmetode (ISO 14189:2013)
Objekt
Vann med lav bakgrunnsflora for bakterietall
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier og E.coli
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-1
Intern metode identitet
F-AM1.04
Merknad
Membranfiltrering
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Endring av parameter, objekt, referansestandard samt ikke-permanente endringer
Parameter
Kjemiske analyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SP300.54.03
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten: Avdeling Klepp Lalandsveien 2
4353 KLEPP STASJON
Permanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Rentvann og badebassengvann
Parameter
Bestemmelse av turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
AM321.16
Merknad
Spektrofotometri Kvantitativ
Objekt
Rentvann, avløpsvann
Parameter
Suspendert stoff og gløderest
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM321.18
Merknad
Metode basert på NS 4733 (1983) og NS-EN 872
Objekt
Rentvann, avløpsvann, sjøvann og badebassengvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
NS-ISO 7888
Intern metode identitet
AM321.10
Merknad
Automatisert metode
Objekt
Rentvann, avløpsvann, sjøvann og badebassengvann
Parameter
Alkalitet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM321.02
Merknad
Autometiseet metode basert på titrering og NS 4754
Objekt
Rentvann, badebassengvann sjøvann
Parameter
Farge
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
AM 321.05
Merknad
Metode C Automatisert metode
Objekt
Rentvann, badebassengvann, avløpsvann og flytende slam
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
AM321.14
Merknad
Automatisert metode
Objekt
Rentvann, sjøvann, badebassengvann
Parameter
UV-absorbans, UV absorpsjon
Referansestandard
NS 9462
Intern metode identitet
AM321.17
Merknad
UV/VIS
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
F-AM1.05
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Termotolerante koliforme bakterier og presumptiv E.coli
Referansestandard
NS 4792
Intern metode identitet
F-AM1.03
Merknad
MF-method Gjelder for råvann og behandlet vann som ikke kommer inn under drikkevannsforskriften
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier og E. coli
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-2
Intern metode identitet
F-AM1.01
Merknad
MPN-metode (Colilert)
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Koliforme bakterier
Referansestandard
NS 4788
Intern metode identitet
F-AM1.02
Merknad
MF-metode Gjelder for råvann og behandlet vann som ikke kommer inn under drikkevannsforskriften
Objekt
Alle typer vann med lav bakgrunnsflora
Parameter
Bestemmelse av intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
F-AM1.07
Merknad
MF-metode
Objekt
Drikkevann med lav bakgrunnsflora
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier og E.coli
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-1
Intern metode identitet
F-AM1.04
Merknad
Membranfiltrering
Objekt
Flaskevann og andre typer vann med lav bakgrunnsflora
Parameter
Påvisning og bestemmelse av Pseudomonas aeruginosa
Referansestandard
NS-EN ISO 16266
Intern metode identitet
F-AM1.08
Merknad
MF-metode
Objekt
Vann
Parameter
Påvisning og telling av Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
F-AM1.15
Merknad
Membranfiltreringsmetode (ISO 14189:2013)
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Endring av parameter, objekt, referansestandard samt ikke-permanente endringer
Parameter
Kjemiske analyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SP300.54.03
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten: Avdeling Kristiansand Ægirsvei 10
4632 KRISTIANSAND
Permanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Rent vann og bassengvann
Parameter
KOF Mn
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM326.12
Merknad
Metode basert på NS 4759
Objekt
Rentvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
NS-ISO 7888
Intern metode identitet
AM326.11
Merknad
Automatisert metode
Objekt
Rentvann
Parameter
Alkalitet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM326.11
Merknad
Automatisert metode basert på NS 4754-1
Objekt
Rentvann
Parameter
UV-absorbans og UV transmisjon
Referansestandard
NS 9462
Intern metode identitet
AM326.15
Merknad
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Bestemmelse av suspendert stoff
Referansestandard
NS-EN 872
Intern metode identitet
AM326.01
Merknad
Objekt
Rentvann, badebassengvann og sjøvann
Parameter
Farge
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
AM326.11
Merknad
Metode C Automatisert metode
Objekt
Rentvann, badebassengvann, avløpsvann og flytende slam
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
AM326.11
Merknad
Automatisert metode
Objekt
Rentvann, bassengvann og sjøvann
Parameter
Bestemmelse av turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
AM326.11
Merknad
Automatisert metode Spektrofotometri Kvantitativ
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier og E. coli
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-2
Intern metode identitet
F-AM1.01
Merknad
MPN-metode (Colilert)
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Termotolerante koliforme bakterier og presumptiv E.Coli
Referansestandard
NS 4792
Intern metode identitet
F-AM1.03
Merknad
MF-metode Gjelder for råvann og behandlet vann som ikke kommer inn under drikkevannsforskriften .
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
F-AM1.05
Merknad
Objekt
Alle typer vann med lav bakgrunnsflora
Parameter
Påvisning og bestemmelse av intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
F-AM1.07
Merknad
MF-metode
Objekt
Drikkevann med lav bakgrunnsflora
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier og E.coli
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-1
Intern metode identitet
F-AM1.04
Merknad
Membranfiltrering
Objekt
Vann
Parameter
Påvisning og telling av Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
F-AM1.15
Merknad
Membranfiltreringsmetode (ISO 14189:2013)
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Endring av parameter, objekt, referansestandard samt ikke-permanente endringer
Parameter
Kjemiske analyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SP300.54.03
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten: Avdeling Moss Møllebakken 50
1538 Moss
Permanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Biokjemisk oksygenforbruk, (BOFn)
Referansestandard
NS-EN 1899-1
Intern metode identitet
AM324.14
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Fett
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM324.30
Merknad
Metode basert på SS028211 (1994) og NS 4752
Objekt
Avløpsvann, slam
Parameter
Ammonium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM324.25
Merknad
Inga PC-titrate
Objekt
Biota
Parameter
Tørrstoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM374.12
Merknad
Metode basert på NS4764:1980, gravimetri
Objekt
Biota
Parameter
Hg
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM384.02
Merknad
Metode basert på NS-EN ISO 12846
Objekt
Biota
Parameter
As, Cd, Cr, Cu, Fe, Pb, Ni, Zn, Co, Sn og Ag
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM384.07
Merknad
Metode basert på NS-EN ISO 17294-2:16
Objekt
Jord, slam sediment
Parameter
Cd, Cu, Cr, Pb, Ni, Zn, As
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM384.01
Merknad
Metode basert på NS EN ISO 17294-2:2016
Objekt
Kraftfor, forråvarer, slam og sediment
Parameter
Ca, P, Na, K, Zn, Mn, Cu, Fe, Mg
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM384.06
Merknad
Metode basert på NS-EN ISO 17294-16. ICP-MS
Objekt
Rentvann
Parameter
Farge
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
AM324.12
Merknad
Metode C; Automatisert metode
Objekt
Rentvann
Parameter
Total organisk karbon (TOC) og løst organisk karbon (DOC)
Referansestandard
NS-EN 1484
Intern metode identitet
AM324.19
Merknad
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Fluorid
Referansestandard
EPA Method 340.3
Intern metode identitet
AM324.15
Merknad
Aquakem 200
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Ortofosfat
Referansestandard
NS-EN ISO 15681-2
Intern metode identitet
AM324.15
Merknad
Automatisert metode (CFA) Aquakem 200
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Totalt fosfor
Referansestandard
NS-EN ISO 15681-2
Intern metode identitet
AM324.32
Merknad
Automatisert analyse (FIA og CFA).
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Ammoniumnitrogen
Referansestandard
NS-EN ISO 11732
Intern metode identitet
AM324.15
Merknad
Automatisert metode (CFA) og spektrometrisk bestemmelse Aquakem 200
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Bestemmelse av nitritt-nitrogen og nitrat-nitrogen og summen av begge
Referansestandard
NS-EN ISO 13395
Intern metode identitet
AM324.15
Merknad
Automatisert metode (CFA) og spektrometrisk deteksjon (Aquakem 200)
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Total Nitrogen
Referansestandard
NS 4743
Intern metode identitet
AM324.32
Merknad
Objekt
Rentvann, avløpsvann
Parameter
Bestemmelse av total og sammensatt alkalitet
Referansestandard
ISO 9963-1
Intern metode identitet
AM324.05
Merknad
Objekt
Rentvann, avløpsvann
Parameter
Kjemisk oksygenforbruk, oksidasjon med dikromat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM324.29
Merknad
Metode basert på EPA 410.4 og ISO 15705
Objekt
Rentvann, avløpsvann
Parameter
Suspendert stoff og gløderest
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM324.20
Merknad
Metode basert på NS 4733 (1983) og NS-EN 872
Objekt
Rentvann, avløpsvann
Parameter
Formiat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM324.23
Merknad
Ionekromatografi
Objekt
Rentvann, avløpsvann
Parameter
Propylenglykol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM324.41
Merknad
GC-FID
Objekt
Rentvann, avløpsvann
Parameter
Klorid
Referansestandard
EPA Method 325.2
Intern metode identitet
AM324.15
Merknad
Aquakem 200
Objekt
Rentvann, avløpsvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
AM324.02
Merknad
Automatisert metode
Objekt
Rentvann, avløpsvann, slam, sediment
Parameter
Hg
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM384.02
Merknad
Metode basert på NS-EN ISO 12846
Objekt
Rentvann, badebassengvann og avløpsvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
NS-ISO 7888
Intern metode identitet
AM324.06
Merknad
Automatisk metode
Objekt
Rentvann, bassengvann, avløpsvann
Parameter
Bestemmelse av turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
AM324.07
Merknad
Spektrofotometri Kvantitativ
Objekt
Slam
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN 12176
Intern metode identitet
AM324.02
Merknad
Objekt
Slam og sediment
Parameter
Tørrstoff og gløderest
Referansestandard
NS 4764
Intern metode identitet
AM374.12
Merknad
Objekt
Vann
Parameter
Bestemmelse av grunnstoff (Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Sr, Mo, Cd, Sn, Sb, Tl, Pb)
Referansestandard
NS-EN ISO 17294-2
Intern metode identitet
AM384.04
Merknad
ICP-MS
Objekt
Vann
Parameter
Total organisk karbon (TOC) og løst organisk karbon (DOC)
Referansestandard
NS-EN 1484
Intern metode identitet
AM324.39
Merknad
Begrenset til rentvann og avsløpsvann
Objekt
Vann
Parameter
Fluorid, klorid, sulfat
Referansestandard
NS-EN ISO 10304-1
Intern metode identitet
AM324.09
Merknad
Ionekromatografi
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier og E. coli
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-2
Intern metode identitet
F-AM1.01
Merknad
MPN-metode (Colilert)
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Termotolerante koliforme bakterier og presumptiv E.coli
Referansestandard
NS 4792
Intern metode identitet
F-AM1.03
Merknad
MF-metode Gjelder for råvann og behandlet vann som ikke kommer inn under drikkevannsforskriften .
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
F-AM1.05
Merknad
Objekt
Alle typer vann med lav bakgrunnsflora
Parameter
Påvisning og telling av intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
F-AM1.07
Merknad
MF-metode
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Påvisning og telling av Legionella
Referansestandard
ISO 11731
Intern metode identitet
AM314.07
Merknad
Objekt
Drikkevann med lav bakgrunnsflora
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier og E.coli
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-1
Intern metode identitet
F-AM1.04
Merknad
Membranfiltrering
Objekt
Flaskevann og andre typer vann med lav bakgrunnsflora
Parameter
Påvisning og bestemmelse av Pseudomonas aeruginosa
Referansestandard
NS-EN ISO 16266
Intern metode identitet
F-AM1.08
Merknad
MF-metode
Objekt
Rentvann
Parameter
Påvisning og telling av Legionella
Referansestandard
NS-EN ISO 11731-2
Intern metode identitet
AM314.08
Merknad
MF-metode for vann med lavt bakterietall
Objekt
Rentvann, svaber
Parameter
Legionella
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
F-AM1.14
Merknad
Metode basert på AFNOR BRD 07/15-12/07. PCR
Objekt
Vann
Parameter
Påvisning og telling av Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
F-AM1.15
Merknad
Membranfiltreringsmetode (ISO 14189:2013)
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Endring av parameter, objekt, referansestandard samt ikke-permanente endringer
Parameter
Kjemiske analyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SP300.54.03
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten: Avdeling Ålesund Bjørge Industrivei 41
6057 ELLINGSØY
Permanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann, sjøvann og rentvann
Parameter
Suspendert stoff
Referansestandard
NS-EN 872
Intern metode identitet
AM329.05
Merknad
Begrenset til: Rentvann og avløpsvann
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Koliforme bakterier
Referansestandard
NS 4788
Intern metode identitet
F-AM1.02
Merknad
MF-metode Gjelder kun for vann som ikke kommer inn under drikkevannsforskriften
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av termotolerante koliforme bakterier og presumptiv E. coli
Referansestandard
NS 4792
Intern metode identitet
F-AM1.03
Merknad
MF-metode Gjelder kun for vann som ikke kommer inn under drikkevannsforskriften
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Dyrkbare mikroorganismer (kimtal)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
F-AM1.05
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av Clostridium perfringens
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
F-AM1.06
Merknad
MF-metode Metode basert på J.W. Bisson & J. Cabelli Applied and Environmental Microbiology (1979)
Objekt
Alle typer vann med lav bakgrunnsflora
Parameter
Påvisning og telling av intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
F-AM1.07
Merknad
MF-metode
Objekt
Drikkevann med lav bakgrunnsflora
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier og E.coli
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-1
Intern metode identitet
F-AM1.04
Merknad
Membranfiltrering