open mobile menu close mobile menu

Akkrediteringsomfang for TEST 225

Ecoxy AS

Sorgenfrivn 9
7037 Trondheim

40003656 / 93175825

oyvin.melhus@ecoxy.no

http://www.ecoxy.no

Norsk akkreditering
TEST 225

Laboratoriet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17025

27.05.2008

13.04.2023


Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten: Ecoxy AS Sorgenfrivn 9
7037 Trondheim
Online måling i felt
P3002 Prøvetaking luft
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Dieselmotorer - utslipp til luft
Parameter
Avgassmålinger (NOx, CO, CO2, O2, HC)
Referansestandard
ISO 8178
Intern metode identitet
P-Avgassmåling
Merknad
Stempelforbrenningsmotorer - Avgassmåling - Del 1, 2 og 4
Objekt
Gassturbiner
Parameter
Avgassmåling (NOx, CO, CO2, O2, HC)
Referansestandard
ISO 11042-1
Intern metode identitet
P-Avgassmåling
Merknad
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Bestemmelse av lave støvkonsentrasjoner
Referansestandard
NS-EN 13284-1
Intern metode identitet
P-Støvmåling
Merknad
Referansemetode: Manuell gravimetrisk metode
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Bestemmelse av massekonsentrasjon av nitrogenoksid (NOx)
Referansestandard
NS-EN 14792
Intern metode identitet
P-Avgassmåling
Merknad
Referansemetode: Kjemiluminescence
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Bestemmelse av volumkonsentrasjon av oksygen (O2)
Referansestandard
NS-EN 14789
Intern metode identitet
P-Avgassmåling
Merknad
Referansemetode: Paramagnetisme
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Bestemmelse av karbonmonoksid (CO) ved emisjonsmålinger
Referansestandard
NS-EN 15058
Intern metode identitet
P-Avgassmåling
Merknad
Referansemetode: Ikke-dispersiv infrarød adsorpsjon (NDIR)
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Bestemmelse av karbondioksid
Referansestandard
ISO 12039
Intern metode identitet
P - Avgassmåling
Merknad
Referansemetode: Ikke-dispersiv infrarød adsorpsjon (NDIR).
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Avgassmåling (HC)
Referansestandard
NS-EN 12619
Intern metode identitet
P-avgassmåling
Merknad