open mobile menu close mobile menu

Akkrediteringsomfang for TEST 006

Kiwa Teknologisk Institutt AS

Materialteknologi

Kabelgaten 2,
Postboks 141
Økern, NO-0509 Oslo

Faks. 32 28 87 37 Faks. 32 28 87 37

laila.sande@teknologisk.no

http://www.teknologisk.no

Norsk akkreditering
TEST 006

Laboratoriet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17025

26.05.1993

16.06.2019


Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten: Materialteknologi, Kongsberg Kirkegårdsveien 45
3600 KONGSBERG
Permanent laboratorium
P14 Mekanikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Metallisk materiale
Parameter
Strekkprøving - Prøvingsmetode i romtemperatur
Referansestandard
NS-EN ISO 6892-1 - TILBAKETRUKKET
Intern metode identitet
1403
Merknad
Objekt
Metallisk materiale
Parameter
Vickers hardhetsmåling
Referansestandard
NS-EN ISO 6507-1
Intern metode identitet
1471
Merknad
Objekt
Metallisk materiale
Parameter
Charpy-skårslagprøving
Referansestandard
NS-EN ISO 148-1 tilbaketrukket versjon
Intern metode identitet
1405
Merknad
Objekt
Sveiseforbindelser i metalliske materialer
Parameter
Bøyeprøving
Referansestandard
NS-EN ISO 5173
Intern metode identitet
1406
Merknad
P17 Miljø
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Mekaniske komponenter/ strukturer og elektromekaniske apparater
Parameter
Salttåke
Referansestandard
IEC 60068-2-11
Intern metode identitet
1445
Merknad
Test Ka
Objekt
Mekaniske komponenter/ strukturer og elektromekaniske apparater
Parameter
Syklisk salttåke
Referansestandard
IEC 60068-2-52
Intern metode identitet
1445
Merknad
Test Kb
Objekt
Mekaniske komponenter/ strukturer og elektromekaniske apparater
Parameter
Temperaturveksling Temperatur = -75 til + 95°C
Referansestandard
IEC 60068-2-14
Intern metode identitet
1459
Merknad
Test Na og Nb
Objekt
Mekaniske komponenter/ strukturer og elektromekaniske apparater
Parameter
Vibrasjon 5-2000 Hz 0-150 G Temperatur = -50 til +95°C Random kraft 71,2 kN Normalt trykk til 100 mbar
Referansestandard
IEC 60068-2-64
Intern metode identitet
1447
Merknad
Test M Random
Objekt
Mekaniske komponenter/ strukturer og elektromekaniske apparater
Parameter
Fuktighet Fuktighet = 15 - 98 %RH Temperatur = +20 til + 80°C
Referansestandard
IEC 60068-2-78
Intern metode identitet
1446
Merknad
Test Cab
Objekt
Mekaniske komponenter/ strukturer og elektromekaniske apparater
Parameter
Lave luftrykk
Referansestandard
IEC 60068-2-13
Intern metode identitet
1923
Merknad
Objekt
Mekaniske komponenter/ strukturer og elektromekaniske apparater
Parameter
Vibrasjon 5-2000 Hz 0-150 G Temperatur = -50 til +95°C Random kraft 71,2 kN Normal trykk til 100 mbar
Referansestandard
IEC 60068-2-6
Intern metode identitet
1448
Merknad
Test Z/AM Sinus
Objekt
Mekaniske komponenter/ strukturer og elektromekaniske apparater
Parameter
Fuktighet 15 - 98 %RH +20 til + 95°C
Referansestandard
IEC 60068-2-30
Intern metode identitet
1446
Merknad
Test Db
Objekt
Mekaniske komponenter/ strukturer og elektromekaniske apparater
Parameter
Fuktighet 15 - 98 %RH +20 til + 80 °C
Referansestandard
IEC 60068-2-38
Intern metode identitet
1446
Merknad
Test Z/AD
Objekt
Mekaniske komponenter/ strukturer og elektromekaniske apparater
Parameter
Støt/bump Romtemperatur < 100 g, <20 ms, <200gms, <100 kg testobjekt
Referansestandard
IEC 60068-2-27
Intern metode identitet
1449
Merknad
Test Ea
Objekt
Mekaniske komponenter/ strukturer og elektromekaniske apparater
Parameter
Støt/bump Romtemperatur < 100 g, <20 ms, <200gms, <100 kg testobjekt Normal trykk til 100 mbar
Referansestandard
IEC 60068-2-29
Intern metode identitet
1449
Merknad
Test Z/BM
Objekt
Mekaniske komponenter/ strukturer og elektromekaniske apparater
Parameter
Temperatur Stort kammer: BxLxH = 2770x4780x220 mm Temperatur = -75 til + 90°C Lite kammer: BxLxH=1000x1000x1000 mm Temperatur = -75 til + 95°C
Referansestandard
IEC 60068-2-1
Intern metode identitet
1443
Merknad
Test A - Kald
Objekt
Mekaniske komponenter/ strukturer og elektromekaniske apparater
Parameter
Temperatur Stort kammer: BxLxH = 2770x4780x2200 mm Temperatur = -75 til + 90°C Lite kammer: BxLxH= 1000x1000x1000 mm Temperatur = -75 til + 95°C
Referansestandard
IEC 60068-2-2
Intern metode identitet
1444
Merknad
Test B - Tørr varme
Objekt
Mekaniske komponenter/ strukturer og elektromekaniske apparater
Parameter
Lave luftrykk
Referansestandard
IEC 60068-2-41
Intern metode identitet
1923
Merknad
Objekt
Mekaniske komponenter/ strukturer og elektromekaniske apparater
Parameter
Lave luftrykk
Referansestandard
IEC 60068-2-40
Intern metode identitet
1923
Merknad
Den administrative/geografiske enheten: Materialteknologi, Oslo Østre Aker vei 31
0509 OSLO
Permanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Lavlegert og rustfritt stål
Parameter
Kjemisk sammensetning
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1435
Merknad
Metode basert på optisk spetrometri
P14 Mekanikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Metallisk materiale
Parameter
Charpy-skårslagprøving
Referansestandard
NS-EN ISO 148-1 tilbaketrukket versjon
Intern metode identitet
1439
Merknad
Objekt
Metallisk materiale
Parameter
Hardhet, Vickers
Referansestandard
NS-EN ISO 6507-1
Intern metode identitet
1437
Merknad
Objekt
Metallisk materiale
Parameter
Strekkprøving - Prøvingsmetode i romtemperatur
Referansestandard
NS-EN ISO 6892-1 - TILBAKETRUKKET
Intern metode identitet
1438
Merknad
Objekt
Metalliske materialer
Parameter
Brinell hardhetsprøving
Referansestandard
NS-EN ISO 6506-1
Intern metode identitet
1436
Merknad
Objekt
Metalliske materialer
Parameter
Rockwell hardhetsprøving
Referansestandard
NS-EN ISO 6508-1 TILBAKETRUKKET
Intern metode identitet
1436
Merknad
P17 Miljø
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Mekanisk komponenter/ struktur og elektro-mekaniske apparater
Parameter
Salttåke
Referansestandard
NS-EN ISO 9227
Intern metode identitet
Intern ID 2711
Merknad
Metoden er begrenset til å gjelde NSS test.