open mobile menu close mobile menu

Akkrediteringsomfang for PT 001

Eurofins Food & Feed Testing Norway AS

Postboks 3055 Kambo
1506 MOSS

Tlf. 09450

Hege.Johnsrud@eurofins.no

http://www.eurofins.no

Norsk akkreditering
PT 001

Organisasjonen tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17043

26.05.2005

22.09.2019


Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten: Avdeling Moss Møllebakken 50
1538 Moss
Egen aktivitet
SLP16 Sammenlignende laboratorieprøving av mikrobiologiske parametre
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Frysetørret materiale av næringsmidler
Parameter
Aerobe mikroorganismer/kimtall, Enterobacteriaceae, koliforme bakterier, termotolerante koliforme bakterier, E.coli, gjær, mugg, Bacillus cereus, melkesyre bakterier, sulfittreduserende bakterier, fremmedkim, Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, Enterococcus, Salmonella, Listeria monocytogenes, E. coli O157, Vibrio og Campylobacter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SLP-1
Merknad
Objekt
Frysetørret materiale av vann
Parameter
Dyrkbare mikroorganismer (kimtall), koliforme,bakterier, termotolerante koliforme bakterier, Escherichia coli, Clostridium perfringens, Enterococcus, Pseudomonas aeruginosa, gjær og mugg
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SLP-2
Merknad