open mobile menu close mobile menu

Akkrediteringsomfang for TEST 002

Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer AS (NIOM as)

Sognsveien 70 A
0855 OSLO

Tlf. 67 51 22 00 Faks. 67 59 15 30

morten.syverud@niom.no

http://www.niom.no

Norsk akkreditering
TEST 002

Laboratoriet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17025

01.09.1992

19.10.2021


Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten: Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer AS (NIOM as) Sognsveien 70 A
0855 OSLO
Permanent laboratorium
P15 Metallurgi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Dentale base polymere
Parameter
Plastisitet
Referansestandard
ISO 20795-1
Intern metode identitet
8.2
Merknad
Måleprinsipp: Mikrometer/dybdemåling
Objekt
Dentale base polymere
Parameter
Farge
Referansestandard
ISO 20795-1
Intern metode identitet
8.3
Merknad
Måleprinsipp: Sammenligning av farge / visuell vurdering
Objekt
Dentale base polymere
Parameter
Fargestabilitet
Referansestandard
ISO 20795-1
Intern metode identitet
8.4
Merknad
Måleprinsipp: Belysning/visuell vurdering
Objekt
Dentale base polymere
Parameter
Gjennomskinnelighet
Referansestandard
ISO 20795-1
Intern metode identitet
8.5
Merknad
Måleprinsipp: Belysning/visuell vurdering
Objekt
Dentale base polymere
Parameter
Bøyefasthet
Referansestandard
ISO 20795-1
Intern metode identitet
8.5
Merknad
Måleprinsipp: Strekkprøvemaskin / måling av belastning og nedbøying Mikrometer/måling av dimensjoner
Objekt
Dentale base polymere
Parameter
Elastisitetsmodul
Referansestandard
ISO 20795-1
Intern metode identitet
8.5
Merknad
Måleprinsipp: Strekkprøvemaskin / måling av belastning og nedbøying Mikrometer/måling av dimensjoner
Objekt
Dentale base polymere
Parameter
Polerbarhet
Referansestandard
ISO 20795-1
Intern metode identitet
8.5
Merknad
Måleprinsipp: Visuell vurdering
Objekt
Dentale base polymere
Parameter
Binding til syntetiske polymertenner
Referansestandard
ISO 20795-1
Intern metode identitet
8.7
Merknad
Måleprinsipp: Strekkprøving/visuell vurdering
Objekt
Dentale base polymere
Parameter
Løselighet
Referansestandard
ISO 20795-1
Intern metode identitet
8.9
Merknad
Måleprinsipp: Gravimetri
Objekt
Dentale base polymere
Parameter
Vannabsorpsjon
Referansestandard
ISO 20795-1
Intern metode identitet
8.9
Merknad
Måleprinsipp: Gravimetri
Objekt
Dentale keramer
Parameter
Bøyefasthet, plater
Referansestandard
ISO 6872
Intern metode identitet
7.3
Merknad
Måleprinsipp: 3 pkt.nedbøying Lloyds (kraft), Mikrometer (lengde)
Objekt
Dentale keramer
Parameter
Bøyefasthet, skiver
Referansestandard
ISO 6872
Intern metode identitet
7.3
Merknad
Måleprinsipp: Biaxial nedbøying, Lloyds (kraft), Mikrometer (lengde)
Objekt
Dentale keramer
Parameter
Kjemisk løselighet
Referansestandard
ISO 6872
Intern metode identitet
7.6
Merknad
Måleprinsipp: Gravimetri, Mikrometer (lengde)
Objekt
Dentale keramer
Parameter
Lineær termisk ekspansjon
Referansestandard
ISO 6872
Intern metode identitet
7.4
Merknad
Måleprinsipp: TMA (Thermal Mechanical Analysis)
Objekt
Dentale keramer
Parameter
Glassomvandlings-temperatur
Referansestandard
ISO 6872
Intern metode identitet
7.5
Merknad
Måleprinsipp: TMA (Thermal Mechanical Analysis)
Objekt
Dentale metall-keramiske restaureringssystemer
Parameter
Metall-keram bindingskarakter
Referansestandard
NS-EN ISO 9693-1
Intern metode identitet
6.4
Merknad
Måleprinsipp: 3 pkt. nedbøying (kraft), Mikrometer (lengde)
Objekt
Dentale polymer-baserte fyllings-, restaurerings- og sementeringsmaterialer
Parameter
Lysfølsomhet, klasse 2 materialer
Referansestandard
ISO 4049
Intern metode identitet
7.9
Merknad
Måleprinsipp: belysning/visuelt
Objekt
Dentale polymer-baserte fyllings-, restaurerings- og sementeringsmaterialer
Parameter
Herdedybde, klasse 2 materialer
Referansestandard
ISO 4049
Intern metode identitet
7.10
Merknad
Måleprinsipp: mikrometer/metrisk bestemmelse
Objekt
Dentale polymer-baserte fyllings-, restaurerings- og sementeringsmaterialer
Parameter
Bøyefasthet
Referansestandard
ISO 4049
Intern metode identitet
7.11
Merknad
Måleprinsipp: Registrering av maks styrke i Newton, samt metriske bestemmelser
Objekt
Dentale polymer-baserte fyllings-, restaurerings- og sementeringsmaterialer
Parameter
Vannabsorpsjon og løselighet
Referansestandard
ISO 4049
Intern metode identitet
7.12
Merknad
Måleprinsipp: Gravimetrisk
Objekt
Dentale polymer-baserte fyllings-, restaurerings- og sementeringsmaterialer
Parameter
Farge og Fargestabilitet
Referansestandard
ISO 4049
Intern metode identitet
7.13
Merknad
Måleprinsipp: Visuell sammenligning med fargeskala og visuell sammenligning av avblendet del av legeme mot eksponert etter belysning
Objekt
Dentale-metalliske materialer for faste og avtagbare erstatningsmaterialer
Parameter
Flytspenning
Referansestandard
ISO 22674
Intern metode identitet
8.3.3
Merknad
Måleprinsipp: Kraftmåling/lengdemåling
Objekt
Dentale-metalliske materialer for faste og avtagbare erstatningsmaterialer
Parameter
Forlengelse etter brudd
Referansestandard
ISO 22674
Intern metode identitet
8.3.4
Merknad
Måleprinsipp: Lengdemåling
Objekt
Dentale-metalliske materialer for faste og avtagbare erstatningsmaterialer
Parameter
Tetthet
Referansestandard
ISO 22674
Intern metode identitet
8.4
Merknad
Måleprinsipp: Gravimetri
Objekt
Dentale-metalliske materialer for faste og avtagbare erstatningsmaterialer
Parameter
Lineær termisk ekspansjon
Referansestandard
ISO 22674
Intern metode identitet
8.8
Merknad
Måleprinsipp: TMA (Thermal Mechanical Analysis)
Objekt
Dentale-metalliske materialer for faste og avtagbare erstatningsmaterialer
Parameter
Prøveopparbeidelse
Referansestandard
ISO 22674
Intern metode identitet
8.5
Merknad
Sluttbestemmelse med ICP hos underleverandør
Objekt
Orthodontiske basismaterialer
Parameter
Farge
Referansestandard
NS-EN ISO 20795-2
Intern metode identitet
8.2
Merknad
Måleprinsipp: Sammenligning av farge / visuell vurdering
Objekt
Orthodontiske basismaterialer
Parameter
Bøyefasthet
Referansestandard
NS-EN ISO 20795-2
Intern metode identitet
8.3
Merknad
Måleprinsipp: Strekkprøvemaskin / måling av belastning og nedbøying Mikrometer/måling av dimensjoner
Objekt
Orthodontiske basismaterialer
Parameter
Vannabsorpsjon og løselighet
Referansestandard
NS-EN ISO 20795-2
Intern metode identitet
8.7
Merknad
Måleprinsipp: Gravimetri
Objekt
Orthodontiske basismaterialer
Parameter
Elastisitetsmodul
Referansestandard
NS-EN ISO 20795-2
Intern metode identitet
8.3
Merknad
Måleprinsipp: Strekkprøvemaskin / måling av belastning og nedbøying Mikrometer/måling av dimensjoner
Objekt
Orthodontiske basismaterialer
Parameter
Polerbarhet
Referansestandard
NS-EN ISO 20795-2
Intern metode identitet
8.3
Merknad
Måleprinsipp: Visuell vurdering
Objekt
Polymerbaserte dentale krone- og bro materialer
Parameter
Lysfølsomhet
Referansestandard
ISO 10477
Intern metode identitet
7.3
Merknad
Måleprinsipp: Belysning/visuell vurdering
Objekt
Polymerbaserte dentale krone- og bro materialer
Parameter
Overflateglans
Referansestandard
ISO 10477
Intern metode identitet
7.5
Merknad
Måleprinsipp: Polering/visuell vurdering
Objekt
Polymerbaserte dentale krone- og bro materialer
Parameter
Bøyefasthet
Referansestandard
ISO 10477
Intern metode identitet
7.6
Merknad
Måleprinsipp: Strekkprøvemaskin / måling av belastning og nedbøying Mikrometer/måling av dimensjoner
Objekt
Polymerbaserte dentale krone- og bro materialer
Parameter
Vannabsorpsjon
Referansestandard
ISO 10477
Intern metode identitet
7.8
Merknad
Måleprinsipp: Gravimetri
Objekt
Polymerbaserte dentale krone- og bro materialer
Parameter
Løselighet
Referansestandard
ISO 10477
Intern metode identitet
7.8
Merknad
Måleprinsipp: Gravimetri
Objekt
Polymerbaserte dentale krone- og bro materialer
Parameter
Fargestabilitet
Referansestandard
ISO 10477
Intern metode identitet
7.9
Merknad
Måleprinsipp: Belysning/visuell vurdering
Objekt
Polymerbaserte dentale krone- og bro materialer
Parameter
Farge
Referansestandard
ISO 10477
Intern metode identitet
7.9
Merknad
Måleprinsipp: Sammenligning av farge / visuell vurdering
Objekt
Skjærprøving av heftfasthet på kanter med skår
Parameter
Adhesjon
Referansestandard
ISO 29022
Intern metode identitet
4-7
Merknad
Strekkprøvemaskin. Måling / avlesning av resultat
Objekt
Syntetiske polymertenner
Parameter
Dimensjon
Referansestandard
ISO 22112
Intern metode identitet
7.2
Merknad
Måleprinsipp: metrisk bestemmelse/skyvelære
Objekt
Syntetiske polymertenner
Parameter
Farge
Referansestandard
ISO 22112
Intern metode identitet
7.3
Merknad
Måleprinsipp: Visuell sammenligning med fargeskala
Objekt
Syntetiske polymertenner
Parameter
Overflateglans
Referansestandard
ISO 22112
Intern metode identitet
7.5
Merknad
Måleprinsipp: Sliping og polering/visuell vurdering
Objekt
Syntetiske polymertenner
Parameter
Porøsiteter
Referansestandard
ISO 22112
Intern metode identitet
7.7
Merknad
Måleprinsipp: Sliping/mikroskop / visuell vurdering
Objekt
Syntetiske polymertenner
Parameter
Binding
Referansestandard
ISO 22112
Intern metode identitet
7.11
Merknad
Måleprinsipp: Strekkprøvemaskin/visuell vurdering
Objekt
Syntetiske polymertenner
Parameter
Motstand mot bleking, formforandring og krakkelering
Referansestandard
ISO 22112
Intern metode identitet
7.12
Merknad
Måleprinsipp: Mikroskopi/visuell vurdering
Objekt
Syntetiske polymertenner
Parameter
Fargestabilitet mot lys
Referansestandard
ISO 22112
Intern metode identitet
7.13
Merknad
Måleprinsipp: Visuell sammenligning av avblendet del av legeme mot eksponert etter belysning
Objekt
Syntetiske polymertenner
Parameter
Dimensjonstabilitet
Referansestandard
ISO 22112
Intern metode identitet
7.14
Merknad
Måleprinsipp: Skyvelære/metrisk bestemmelse
Objekt
Tannpleie - Vannbaserte sementer - Del 2: Plastbaserte tannfyllingsmaterialer
Parameter
Bøyefasthet
Referansestandard
NS-EN ISO 9917-2
Intern metode identitet
Annex C
Merknad
Måleprinsipp: Lloyds registrering av maks styrke i Newton, samt metriske bestemmelser
Objekt
Tannpleie - Vannbaserte sementer - Del 2: Plastbaserte tannfyllingsmaterialer
Parameter
Farge og Fargestabilitet
Referansestandard
NS-EN ISO 9917-2
Intern metode identitet
Annex E
Merknad
Måleprinsipp: Visuell sammenligning med fargeskala og visuell sammenligning av avblendet del av legeme mot eksponert etter belysning
P25 Biologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Medisinsk utstyr
Parameter
In vitro cytotoksisitet
Referansestandard
ISO 10993-5
Intern metode identitet
Annex C
Merknad
Måleprinsipp: MTT cytotoksisitetstest