open mobile menu close mobile menu

Akkrediteringsomfang for TEST 202

St. Olavs Hospital HF

Laboratoriemedisinsk klinikk. Avdeling for klinisk farmakologi

Prof. Brochs gt.6
7030 Trondheim

Tlf: 72 81 91 00

Grete.sether2@stolav.no

http://www.stolav.no

Norsk akkreditering
TEST 202

Laboratoriet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO 15189

04.07.2006

15.04.2021


Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten: Avdeling for klinisk farmakologi Prof. Brochs gt.6
7030 Trondheim
Permanent laboratorium
M04 Klinisk farmakologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Fosfatidyletanol (PEth)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PEth_B
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Blod
Parameter
Everolimus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
EveroTakro_B
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Blod
Parameter
Takrolimus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
EveroTakro_B
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Blod, Serum
Parameter
Zopiklon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Zopiklon_S
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Klonazepam
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
benzldS2
Merknad
LC-MS
Objekt
Serum
Parameter
Karbamazepin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Karba
Merknad
CEDIA AU680 (Auto-analyzer)
Objekt
Serum
Parameter
Levetiracetam, Topiramat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
LeveTop_S
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Amisulprid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Multi2_S
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Mianserin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Multi2_S
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Tramadol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Multi2_S
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Benzoylekgonin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Multi1_S
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Fentanyl
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Multi1_S
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Paracetamol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Para
Merknad
DRI AU680 (Auto-analyzer)
Objekt
Serum
Parameter
Valproat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Valp
Merknad
CEDIA AU680 (Auto-analyzer)
Objekt
Serum
Parameter
Flekainid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Skvaff_S
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Digitoksin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Digit
Merknad
CEDIA AU680 (Auto-analyzer)
Objekt
Serum
Parameter
Fluoksetin, Norfluoksetin, Sertralin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Skvaff_S
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Litium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Li
Merknad
Fotometri AU680 (Auto-analyzer)
Objekt
Serum
Parameter
Lamotrigin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Lamotrigin_S
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Zolpidem
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Multi2_S
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Ketobemidon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Multi2_S
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Risperidon, Paliperidon (hydroksyrisperidon) Venlafaksin, O-desmetylvenlafaksin (ODMV)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Rispvenla_S
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Klozapin, Mirtazapin, Quetiapin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Kloqum_S
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Olanzapin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Olanzapin_S
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Karbamazepin Karbamazepinepoksid Likarbazepin Zonisamid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KOZ_S
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Kloprotiksen Vortioksetin Aripiprazol Dehydroaripiprazol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Skvaff_S
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Rivaroksaban
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ANTIKOAG_S
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Escitalopram (S)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Kircit_S
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Buprenorfin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Buprenorfin_S
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Kodein-6-glukuronid (K6G)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Opiater_S
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
6-monoacetylmorfin (6-MAM)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Opiater_S
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Fenobarbital
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Feno
Merknad
CEDIA AU680 (Auto-analyzer)
Objekt
Serum
Parameter
Fenytoin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Feny
Merknad
CEDIA AU680 (Auto-analyzer)
Objekt
Serum
Parameter
Haloperidol, Paroksetin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ZIPAHAS2
Merknad
LC-MS
Objekt
Serum
Parameter
Citalopram (R+S)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Kircitcc_S
Merknad
SFC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Escitalopram (S)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Kircitcc_S
Merknad
SFC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Citalopram (R+S)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Kircit_S
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Kodein
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Opiater_S
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Morfin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Opiater_S
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Etylmorfin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Opiater_S
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Oksykodon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Opiater_S
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Morfin-3-glukuronid (M3G)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Opiater_S
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Morfin-6-glukuronid (M6G)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Opiater_S
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Apiksaban
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ANTIKOAG_S
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Dabigatran
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ANTIKOAG_S
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Edoksaban
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ANTIKOAG_S
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum, blod
Parameter
Etylenglykol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Etylenglykol
Merknad
GC-MS
Objekt
Serum, blod, urin
Parameter
Metanol, Etanol, Isopropanol, Aceton
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ALK_HS_metode_1
Merknad
GC-FID
Objekt
Serum, blod, urin
Parameter
Metanol, Etanol, Isopropanol, Aceton
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ALK_HS_metode_2
Merknad
GC-FID
Objekt
Urin
Parameter
Gammahydroksy- smørsyre (GHB)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
GHB_U
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Urin
Parameter
Etylsulfat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
EtgEtsU
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Urin
Parameter
Etylglukuronid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
EtgEtsU
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Urin
Parameter
Deksamfetamin (D)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Kiramf_U
Merknad
SFC-MSMS
Objekt
Urin
Parameter
Levoamfetamin (L)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Kiramf_U
Merknad
SFC-MSMS
Objekt
Urin
Parameter
Amfetamin, Metamfetamin, Efedrin, MDMA, 7-aminonitrazepam, Ritalinsyre, Pregabalin, Zopiklon, Ketamin, Petidin, Tramadol, O-desmetyltramadol, Zolpidem
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Metode1_U
Merknad
LC-MSMS.
Objekt
Urin
Parameter
Metadon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Metode1_U
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Urin
Parameter
THCA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Metode2thca_U
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Urin
Parameter
Kreatinin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Krea
Merknad
DRI AU680 (Auto-analyzer)
Objekt
Urin
Parameter
Kodein, Morfin, Morfin-3-glukuronid (M3G), Morfin-6-glukuronid (M6G), Oksykodon, Kodein-6-glukuronid (K6G), 7-aminoklonazepam, 7- aminoflunitrazepam
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Metode1_U
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Urin
Parameter
6-monoacetylmorfin (6-MAM)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Metode2_U
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Urin
Parameter
Benzoylekgonin (kokain)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Metode1_U
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Urin
Parameter
Oksazepam, OH-alprazolam, Desmetyldiazepam, Etylmorfin, Fentanyl, MDA, PMMA, PMA, Buprenorfin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Metode2_U
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Urin
Parameter
Etanol (uspesifikk)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
EtOH
Merknad
DRI AU680 (Auto-analyzer)
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Urinpøver
Parameter
For misbruksanalyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Kvalitetshåndbok Kap om prøvetaking/ EQS prosedyre 23206
Merknad
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter, objekt, "referansestandard"
Parameter
Alle analyseprinsipper / teknikker som er registrert under klinisk farmakologi (M04)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
I henhold til beskrivelse i kvalitetshåndbok
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksible akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.