open mobile menu close mobile menu

Akkrediteringsomfang for TEST 034

Applica Test & Certification AS

Veritasveien 1
1322 HØVIK

Tlf. 67 57 99 00

Vibeke.Vigmostad@applica.no

http://www.applica.no

Norsk akkreditering
TEST 034

Laboratoriet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17025

25.04.1995

13.03.2018


Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten: Avdeling Høvik Veritasveien 1
1322 HØVIK
Feltlaboratorium
P3002 Prøvetaking luft
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Stationary source emissions
Parameter
For determination of low range mass concentration of dust
Referansestandard
NS-EN 13284-1
Intern metode identitet
ONO-6AIR-5-i11
Merknad
Manual gravimetric method
Objekt
Stationary source emissions
Parameter
For mass concentration of gaseous chlorides expressed as HCl
Referansestandard
NS-EN 1911
Intern metode identitet
ONO-6-AIR-5-i3
Merknad
Standard reference method
Objekt
Stationary source emissions
Parameter
For determination of the concentration of total mercury
Referansestandard
NS-EN 13211
Intern metode identitet
ONO-6-AIR-5-i4
Merknad
Objekt
Stationary source emissions
Parameter
For determination of mass concentration of nitrogen oxides (NOx)
Referansestandard
NS-EN 14792
Intern metode identitet
ONO-6-AIR-5-i6
Merknad
Chemiluminescence -Reference method
Objekt
Stationary source emissions
Parameter
For determination of volume concentration of oxygen (O2)
Referansestandard
NS-EN 14789
Intern metode identitet
ONO-6-AIR-5-i6
Merknad
Referansemethod - Paramagnetism
Objekt
Stationary source emissions
Parameter
For determination of the mass concentration of carbon monoxide (CO)
Referansestandard
NS-EN 15058
Intern metode identitet
ONO-6-AIR-5-i6
Merknad
Non-dispercive IR Reference method
Objekt
Stationary source emissions
Parameter
For measurement of velocity and volume flowrate of gas streams in ducts
Referansestandard
ISO 10780
Intern metode identitet
ONO-6-AIR-5-i18
Merknad
Objekt
Stationary source emissions
Parameter
Determination of the total emission of As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, TI and V
Referansestandard
NS-EN 14385
Intern metode identitet
ONO-6-AIR-5-i11
Merknad
Objekt
Stationary source emissions
Parameter
For determination of mass concentration of sulphur dioxide
Referansestandard
NS-EN 14791
Intern metode identitet
ONO-6-AIR-5-i3
Merknad
Objekt
Stationary source emissions
Parameter
For determination of gaseous fluoride content
Referansestandard
ISO 15713
Intern metode identitet
ONO-6-AIR-5-i3
Merknad
Objekt
Stationary source emissions
Parameter
For determination of gas and particle-phase polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH). Part 1: Sampling
Referansestandard
NS-ISO 11338-1
Intern metode identitet
ONO-6-AIR-5-i5 ONO-6-AIR-5-i31
Merknad
Objekt
Stationary source emissions
Parameter
For determination of the mass concentration of PCDDs/PCDFs and dioxin-like PCBs - Part 1: Sampling of PCDDs/PCDFs
Referansestandard
NS-EN 1948-1
Intern metode identitet
ONO-6-AIR-5-i5 ONO-6-AIR-5-i31
Merknad
The reference standards for the determination of gas and particle phase polycyclic aromatic
Objekt
Stationary source emissions
Parameter
For determination of the mass concentration of individual gaseous organic compounds
Referansestandard
NS-EN ISO 13649
Intern metode identitet
ONO-6-AIR-5-i7
Merknad
Activated carbon and solvent desorption method
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Bestemmelse av massekonsentrasjonen av totalt organisk karbon i gassform
Referansestandard
NS-EN 12619
Intern metode identitet
ONO-6-AIR-5-i14
Merknad
Permanent laboratorium
P06 EMC, Elektromagnetisk kompatibilitet
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Burglar alarm equipment
Parameter
Product standard
Referansestandard
EN 50130-4
Intern metode identitet
ONO-6-ALA-5-i1
Merknad
Including A1:2014
Objekt
Electrical / electronic equipment
Parameter
Electromagnetic compatibility (EMC). Generic standards. Immunity for industrial environments
Referansestandard
EN 61000-6-2
Intern metode identitet
ONO-6 EMC-5-i15
Merknad
Objekt
Electrical/electronic equipment
Parameter
Electromagnetic compatibility (EMC). Generic standards. Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments
Referansestandard
EN 61000-6-3
Intern metode identitet
ONO-6-EMC-5-i28 ONO-6-EMC-5-i29
Merknad
Objekt
Electrical/electronic equipment
Parameter
Requirements for the Control of Electromagnetic Interference Characteristics of Subsystems and Equipment (EMI)
Referansestandard
MIL-STD-461F
Intern metode identitet
ONO-6-EMC-5-i23
Merknad
RE 101, RE 102 (from 30MHz to 18GHz) RS 101, RS 103 (Up to 18GHz and up to 50V/m), CS 101, CS106, CS109, CS114, CS 115, CS116, CE 101, CE 102”
Objekt
Electrical/electronic equipment
Parameter
Limits for harmonic current emissions
Referansestandard
EN 61000-3-2
Intern metode identitet
ONO-6-EMC-5-i4
Merknad
Objekt
Electrical/electronic equipment
Parameter
Electrical fast transient/burst immunity test (EFT)
Referansestandard
EN 61000-4-4
Intern metode identitet
ONO-6-EMC-5-i14
Merknad
Objekt
Electrical/electronic equipment
Parameter
Surge immunity test
Referansestandard
EN 61000-4-5
Intern metode identitet
ONO-6-EMC-5-i17
Merknad
Objekt
Electrical/electronic equipment
Parameter
Electromagnetic compatibility (EMC). Generic standards. Immunity for residential, commercial and light-industrial
Referansestandard
EN 61000-6-1
Intern metode identitet
ONO-6 EMC-5-i15
Merknad
Objekt
Electrical/electronic equipment
Parameter
Electromagnetic compatibility (EMC). Generic standards. Emission standard for industrial environments
Referansestandard
EN 61000-6-4
Intern metode identitet
ONO-EMC-5-i28 ONO-EMC-5-i29
Merknad
Objekt
Electrical/electronic equipment
Parameter
Immunity to RF electromagnetic radiation
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ONO-6-EMC-5-i15
Merknad
Objekt
Electrical/electronic equipment
Parameter
Immunity to RF electromagnetic radiation
Referansestandard
EN 61000-4-3
Intern metode identitet
ONO-6-EMC-5-i15
Merknad
Objekt
Electrical/electronic equipment
Parameter
Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage power supply systems
Referansestandard
EN 61000-3-3
Intern metode identitet
ONO-6-EMC-5-i5
Merknad
Objekt
Electrical/electronic equipment
Parameter
Immunity to electrostatic discharge (ESD)
Referansestandard
EN 61000-4-2
Intern metode identitet
ONO-6-EMC-5-i13
Merknad
Corresponding to IEC 61000-4-2
Objekt
Electrical/electronic equipment
Parameter
Power frequency magnetic field immunity test (PFMF)
Referansestandard
EN 61000-4-8
Intern metode identitet
ONO-6-EMC-5-i19
Merknad
Objekt
Electrical/electronic equipment
Parameter
Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields (RFI)
Referansestandard
EN 61000-4-6
Intern metode identitet
ONO-6-EMC-5-i16
Merknad
Objekt
Electrical/electronic equipment
Parameter
Testing and measurement techniques. Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests
Referansestandard
EN 61000-4-11
Intern metode identitet
ONO-6-EMC-5-i20
Merknad
Objekt
Electrical/electronic equipment
Parameter
Requirements for the Control of Electromagnetic Interference Characteristics of Subsystems and Equipment (EMI)
Referansestandard
MIL-STD-461E
Intern metode identitet
ONO-6-EMC-5-i18
Merknad
RE 101, RE 102 (from 30MHz to 18GHz) RS 101, RS 103 (Up to 18GHz and up to 50V/m), CS 101, CS 109, CS114, CS 115, CS116, CE 101, CE 102
Objekt
Information technology equipment
Parameter
Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement
Referansestandard
EN 55022
Intern metode identitet
ONO-6-EMC-5-i28 ONO-6-EMC-5-i29
Merknad
Objekt
Information technology equipment
Parameter
Immunity characteristics - Limits and methods of measurement
Referansestandard
EN 55024
Intern metode identitet
ONO-6 EMC-5-i15
Merknad
Objekt
Maritime navigation and radio communication equipment and systems
Parameter
Methods of testing and required test results. Covers IACS E10, DNV 2.4 and DNVGL-CG-0339
Referansestandard
EN 60945
Intern metode identitet
ONO-6-ENV-5-i18
Merknad
EMC testing according to clause 9 & 10 of the standard.
Objekt
Multimediautstyr
Parameter
Elektromagnetisk kompatibilitet
Referansestandard
NEK EN 55032
Intern metode identitet
ONO-6-EMC-5-i28_rev 2 ONO-6-EMC-5-i29_rev 3
Merknad
Strålingskrav. Akkrediteringen gjelder ikke testing av TV, FM og satellitt.
Objekt
Multimediautstyr
Parameter
Elektromagnetisk kompatibilitet
Referansestandard
NEK EN 55032
Intern metode identitet
ONO-6-EMC-5-i28_rev 2 ONO-6-EMC-5-i29_rev 3
Merknad
Strålingskrav (NEK EN 55032:2012/AC:2013) Akkrediteringen gjelder ikke testing av TV, FM og satellitt.
Objekt
Product standard for: Fire Detection and Fire Alarm systems
Parameter
Part 4: Power Supply Equipment
Referansestandard
EN 54-4
Intern metode identitet
ONO-6-ALA-5-i3
Merknad
EMC testing according to clause 9.9 - 9.13 of the standard. Including A1 (2002) and A2 (2006)
Objekt
Product standard for: Fire Detection and Fire Alarm systems Product standard for: Fire Detection and Fire Alarm systems
Parameter
Part 2: Control and indicating equipment
Referansestandard
EN 54-2
Intern metode identitet
ONO-6-ALA-5-i3
Merknad
EMC testing according to clause 15.8 - 15.13 of the standard. Including AC (1999)
P17 Miljø
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alarmsystems
Parameter
Immunity requirements for components of fire, intruder and social alarm systems for components of fire, intruder and social alarm stems
Referansestandard
EN 50130-5
Intern metode identitet
ON0-6-ALA-5-il
Merknad
Objekt
Electrical/electronic and mechanical equipment
Parameter
Storage test temperature range -70°C to + 180°C
Referansestandard
EN 60068-2-48
Intern metode identitet
ONO-6-ENV-5-i12
Merknad
Methods based on IEC 60068-2-48 (1982)
Objekt
Electrical/electronic and mechanical equipment
Parameter
Damp heat, steady state
Referansestandard
EN 60068-2-78
Intern metode identitet
ONO-6-ENV-5-i7 & ONO-6-ENV-5-i12
Merknad
Standards that are based on or referring to the reference standard is covered
Objekt
Electrical/electronic and mechanical equipment
Parameter
Damp heat, Cyclic
Referansestandard
EN 60068-2-30
Intern metode identitet
ONO-6-ENV-5-i7 & ONO-6-ENV-5-i12
Merknad
Standards that are based on or referring to the reference standard is covered
Objekt
Electrical/electronic equimpment
Parameter
Shock
Referansestandard
IEC 60068-2-27
Intern metode identitet
ONO-6-ENV-5-i12 & ONO-6-ENV-5-i13
Merknad
Standards that are based on or referring to the reference standard is covered Peak acceleration: 5 – 2000 g Pulse duration: 1 - 20 ms
Objekt
Electrical/electronic equipment
Parameter
Temperature Cold
Referansestandard
IEC 60068-2-1
Intern metode identitet
ONO-6-ENV-5-i7 & ONO-6-ENV-5-i12
Merknad
Including A1 (1993) and A2 (1994) Standards that are based on or referring to the reference standard is covered
Objekt
Electrical/electronic equipment
Parameter
Temperature, Dry heat
Referansestandard
IEC 60068-2-2
Intern metode identitet
ONO-6-ENV-5-i7 & ONO-6-ENV-5-i12
Merknad
Including A1 (1993) and A2 (1994) Standards that are based on or referring to the reference standard is covered
Objekt
Electrical/electronic equipment
Parameter
Vibration (sinusoidal) equipment
Referansestandard
IEC 60068-2-6
Intern metode identitet
ONO-6-ENV-5-i12 & ONO-6-ENV-5-i13
Merknad
Including Cor.1: 1993 Standards that are based on or lab-S-7 referring to the reference standard is covered
Objekt
Electrical/electronic equipment
Parameter
Salt mist
Referansestandard
IEC 60068-2-11
Intern metode identitet
ONO-6-ENV-5-i12
Merknad
Includning Cor 1 (1999) Standards that are based on or referring to the reference standard is covered Volume of test chamber: 2000 l
Objekt
Electrical/electronic equipment
Parameter
Salt mist, cyclic (sodium, chloride solution)
Referansestandard
IEC 60068-2-52
Intern metode identitet
ONO-6-ENV-5-i9 & ONO-6-ENV-5-i12
Merknad
Standards that are based on or referring to the reference standard is covered
Objekt
Electrical/electronic equipment
Parameter
Change of temperature
Referansestandard
IEC 60068-2-14
Intern metode identitet
ONO-6-ENV-5-i7 & ONO-6-ENV-5-i12
Merknad
Including A1 (1986) Standards that are based on or referring to the reference standard is covered
Objekt
Electrical/electronic equipment
Parameter
General and guidance
Referansestandard
IEC 60068-1
Intern metode identitet
Merknad
Including A1 (1992) Standards that are based on or referring to the reference standard is covered
Objekt
Electrical/electronic equipment
Parameter
Vibration, broadband random and guidance
Referansestandard
IEC 60068-2-64
Intern metode identitet
ONO-6-ENV-5-i12 & ONO-6-ENV-5-i13
Merknad
Objekt
Electrical/electronic equipment
Parameter
Hammer test (Impact)
Referansestandard
IEC 60068-2-75
Intern metode identitet
ONO-6-ENV-5-i6
Merknad
Test Ehb: Impact energy level: 0,5J, 0,7J and 1,0J
Objekt
Electrical/electronic equipment
Parameter
Drop and topple, primarily for equipment-type specimens
Referansestandard
IEC 60068-2-31
Intern metode identitet
ONO-6-ENV-5-i12
Merknad
Including A1 (1982) Standards that are based on or referring to standard is covered
Objekt
Electrical/electronic equipment
Parameter
Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)
Referansestandard
EN 60529
Intern metode identitet
ONO-6-ENV-5-i11 & ONO-6-ENV-5-i12
Merknad
Standards that are based on or referring to the reference standard is covered
Objekt
Electrical/electronic equipment
Parameter
Enviromental testing according to MIL-STD 810 F
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MIL-STD 810 F
Merknad
Metode basert på MIL-STD 810 F
Objekt
Electrical/electronic equipment
Parameter
Enviromental testing according to MIL-STD 810 G
Referansestandard
MIL-STD 810 G
Intern metode identitet
ONO-6-ENV-5-i21
Merknad
Objekt
Fire detection and fire alarm systems
Parameter
Product standard
Referansestandard
EN 54-2
Intern metode identitet
ONO-6-ALA-5-i3
Merknad
Including AC (1999) Standards that are based on or referring to the reference standard is covered.
Objekt
Fire detection and fire alarm systems
Parameter
Product standard
Referansestandard
EN 54-4
Intern metode identitet
ONO-6-ALA-5-i3
Merknad
Standards that are based on or referring to the reference standard is covered
Objekt
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems
Parameter
Methods of testing and required test results
Referansestandard
EN 60945
Intern metode identitet
ONO-6-ENV-5-i18
Merknad
Testing according to clause 8, 11 & 12 of the standard. Corresponding to IEC 60945
P18 Oppførsel
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alarm system - Intrusion and hold up systems
Parameter
Roles for alarm transmission systems - Intrusion alarm
Referansestandard
SSF 114
Intern metode identitet
ONO-6-ALA-5-i1
Merknad
(utg 2)
Objekt
Alarm system - Intrusion and hold-up systems
Parameter
Forsikring & pension - Automatiske indbrudsalarmanlegg
Referansestandard
AIA - katalogen
Intern metode identitet
ONO-6-ALA-5-i1
Merknad
Objekt
Alarm system- intrusion and hold-up systems
Parameter
Requirements for combined passive infrared and microwave detectors
Referansestandard
EN 50131-2-4
Intern metode identitet
ONO-6-ALA-5-i1
Merknad
Objekt
Alarm systems
Parameter
Intrusion and hold-up systems
Referansestandard
EN 50131-10
Intern metode identitet
ONO-6-ALA-5-i1
Merknad
2014
Objekt
Alarm systems - Alarm transmission systems and equipment
Parameter
Requirements for Receiving Centre Transceiver (RCT)
Referansestandard
NEK EN 50136-3
Intern metode identitet
ONO-6-ALA-5i1
Merknad
Specification of the minimum equipment requirements for the performance, reliability, resilience, security and safety characteristics of the receiving centre transceiver (RCT) installed in ARC and used in alarm transmission systems.
Objekt
Alarm systems - Alarm transmission systems and equipment
Parameter
Requirements for Packet Switched Network PSN
Referansestandard
EN 50136-1-5
Intern metode identitet
ONO-6-ALA-5-i1
Merknad
Objekt
Alarm systems - Alarm transmission systems and equipment
Parameter
General requirements for alarm transmission systems
Referansestandard
EN 50136-1-1
Intern metode identitet
ONO-6-ALA-5-i1
Merknad
(1998) Including A1 (2001) and A2 (2008)
Objekt
Alarm systems - Alarm transmission systems and equipment
Parameter
General requirements for alarm transmission equipment
Referansestandard
EN 50136-2-1
Intern metode identitet
ONO-6-ALA-5-i1
Merknad
(1998) Including A1 (2001)
Objekt
Alarm systems - Alarm transmission systems and equipment
Parameter
Requirements for systems using dedicated alarm paths
Referansestandard
EN 50136-1-2
Intern metode identitet
ONO-6-ALA-5-i1
Merknad
(1998)
Objekt
Alarm systems - Alarm transmission systems and equipment
Parameter
Requirements for systems with digital communicators using the public switched telephone network
Referansestandard
EN 50136-1-3
Intern metode identitet
ONO-6-ALA-5-i1
Merknad
Objekt
Alarm systems - Alarm transmission systems and equipment
Parameter
Requirements for systems with voice communicators using the public switched telephone network
Referansestandard
EN 50136-1-4
Intern metode identitet
ONO-6-ALA-5-i1
Merknad
Objekt
Alarm systems - Alarm transmission systems and equipment
Parameter
Requirements for equipment used in systems with digital communicators using the public switched telephone network
Referansestandard
EN 50136-2-3
Intern metode identitet
ONO-6-ALA-5-i1
Merknad
Objekt
Alarm systems - Alarm transmission systems and equipment
Parameter
Requirements for equipment used in systems using dedicated alarm paths
Referansestandard
EN 50136-2-2
Intern metode identitet
ONO-6-ALA-5-i1
Merknad
Objekt
Alarm systems - Alarm transmission systems and equipment
Parameter
Requirements for equipment used in systems with voice communicators using the public switched telephone network
Referansestandard
EN 50136-2-4
Intern metode identitet
ONO-6-ALA-5-i1
Merknad
Objekt
Alarm systems - Alarm transmission systems and equipment
Parameter
Requirements for the performance, reliability and security characteristics of the alarm transmission systems
Referansestandard
EN 50136-1
Intern metode identitet
ON0-6-ALA-5-i1
Merknad
Objekt
Alarm systems - Alarm transmission systems and equipment
Parameter
Equipment requirements for the performance, reliability, resilience, security and safety characteristics of supervised premises transceiver (SPT)
Referansestandard
EN 50136-2
Intern metode identitet
ON0-6-ALA-5-i3
Merknad
Objekt
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems
Parameter
Opening contacts (magnetic)
Referansestandard
EN 50131-2-6
Intern metode identitet
ONO-6-ALA-5-i1
Merknad
Objekt
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems
Parameter
Requirements for microwave detectors
Referansestandard
EN 50131-2-3
Intern metode identitet
ONO-6-ALA-5-i1
Merknad
Objekt
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems
Parameter
System components - Intruder alarm systems - Requirements and test methods
Referansestandard
SSF 1014
Intern metode identitet
ONO-6-ALA-5-i1
Merknad
Objekt
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems
Parameter
Control and indicating equipment
Referansestandard
EN 50131-3
Intern metode identitet
ONO-6-ALA-5-i1
Merknad
Objekt
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems
Parameter
Warning devices
Referansestandard
EN 50131-4
Intern metode identitet
ONO-6-ALA-5-i1
Merknad
Objekt
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems
Parameter
Security fog device/systems
Referansestandard
EN 50131-8
Intern metode identitet
ONO-6-ALA-5-i1
Merknad
Objekt
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems
Parameter
System requirements
Referansestandard
EN 50131-1
Intern metode identitet
ONO-6-ALA-5-i1
Merknad
(2006) Including A1 (2009)
Objekt
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems
Parameter
Warning devices
Referansestandard
CLC/TS 50131-4
Intern metode identitet
ONO-6-ALA-5-i1
Merknad
(2006)
Objekt
Alarm systems - Intrusion systems
Parameter
Requirements for interconnections equipment using radio frequency techniques
Referansestandard
EN 50131-5-3
Intern metode identitet
ONO-6-ALA-5-i1
Merknad
(2005) Including A1 (2008)
Objekt
Alarm systems - Intrusion systems
Parameter
Power supplies
Referansestandard
EN 50131-6
Intern metode identitet
ONO-6-ALA-5-i1
Merknad
Including A1:2014
Objekt
Alarm systems - Intrusion systems
Parameter
Control and indicating equipment
Referansestandard
CLC/TS 50131-3
Intern metode identitet
ONO-6-ALA-5-i1
Merknad
(2003)
Objekt
Fire detection and fire alarm systems
Parameter
Compatibility assessment of system components
Referansestandard
EN 54-13
Intern metode identitet
ONO-ALA-5-i1
Merknad
Objekt
Fire detection and fire alarm systems
Parameter
Control and indicating equipment
Referansestandard
EN 54-2
Intern metode identitet
ONO-6-ALA-5-i3
Merknad
(1997) Including AC (1999) and A1(2006)
Objekt
Fire detection and fire alarm systems
Parameter
Power supply equipment
Referansestandard
EN 54-4
Intern metode identitet
ONO-6-ALA-5-i3
Merknad
(1997) Including A1 (2002) and A2 (2006)
Objekt
Fire detection and fire alarm systems
Parameter
Equipment
Referansestandard
SBF 1421
Intern metode identitet
ONO-6-ALA-5-i3
Merknad
Objekt
Fire detection and fire alarm systems
Parameter
Alarm transmission and fault warning routing equipment
Referansestandard
NS-EN 54-21
Intern metode identitet
ONO-6-ALA-5-i3
Merknad
Objekt
Fire detection and fire alarm systems - Input/output devices
Parameter
Functional requirements
Referansestandard
NS-EN 54-18
Intern metode identitet
ONO-6-ALA-5-i3
Merknad
Objekt
Fire detection and fire alarm systems. Short-circuit isolators
Parameter
Functional requirements
Referansestandard
NS-EN 54-17
Intern metode identitet
ONO-6-ALA-5-i3
Merknad
Objekt
Intrusion and hold-up system
Parameter
Requirements for passive infrared detectors
Referansestandard
EN 50131-2-2
Intern metode identitet
ONO-6-ALA-5-i1
Merknad
(2008)
Den administrative/geografiske enheten: Avdeling Mandal Doneheia 17
4516 Mandal
Permanent laboratorium
P06 EMC, Elektromagnetisk kompatibilitet
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Electrical/electronic equipment
Parameter
Electromagnetic compatibility (EMC). Generic standards. Immunity for industrial environments
Referansestandard
EN 61000-6-2
Intern metode identitet
Selection of basic tests
Merknad
Corresponding to IEC 61000-6-2
Objekt
Electrical/electronic equipment
Parameter
Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests
Referansestandard
EN 61000-4-11
Intern metode identitet
TP-C-Voltage dips and interruptions
Merknad
Corresponding to IEC 61000-4-11
Objekt
Electrical/electronic equipment
Parameter
Power frequency magnetic field immunity test
Referansestandard
EN 61000-4-8
Intern metode identitet
TP-C-Power-frequency magnetic field
Merknad
Corresponding to IEC 61000-4-8
Objekt
Electrical/electronic equipment
Parameter
Immunity to electrostatic discharge (ESD)
Referansestandard
EN 61000-4-2
Intern metode identitet
TP-C-Electrostatic discharge (ESD)
Merknad
Corresponding to IEC 61000-4-2
Objekt
Electrical/electronic equipment
Parameter
Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields (RFI)
Referansestandard
EN 61000-4-6
Intern metode identitet
TP-C-Conducted rf immunity
Merknad
Corresponding to IEC 61000-4-6
Objekt
Electrical/electronic equipment
Parameter
Immunity to RF electromagnetic radiation
Referansestandard
EN 61000-4-3
Intern metode identitet
TP-C-Radiated immunity
Merknad
Corresponding to IEC 61000-4-3
Objekt
Electrical/electronic equipment
Parameter
Electromagnetic compatibility (EMC). Generic standards. Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments
Referansestandard
EN 61000-6-3
Intern metode identitet
Selection of basic tests
Merknad
Corresponding to IEC 61000-6-3
Objekt
Electrical/electronic equipment
Parameter
Requirements for the Control of Electromagnetic Interference Characteristics of Subsystems and Equipment (EMI)
Referansestandard
MIL-STD-461E
Intern metode identitet
MIL-STD 461 RE101/ RE102/ RS101/ RS103/ CS101/ CS106/ CS114/ CS115/ CS116/ CE101/ CE102
Merknad
RE101/ RE102/ RS101/ RS103/ CS101/ CS106/ CS114/ CS115/ CS116/ CE101/ CE102
Objekt
Electrical/electronic equipment
Parameter
Electrical fast transient/burst immunity test
Referansestandard
EN 61000-4-4
Intern metode identitet
TP-C-Fast transient (burst)
Merknad
Corresponding to IEC 61000-4-4
Objekt
Electrical/electronic equipment
Parameter
Surge immunity test
Referansestandard
EN 61000-4-5
Intern metode identitet
Merknad
Corresponding to IEC 61000-4-5
Objekt
Electrical/electronic equipment
Parameter
Requirements for the Control of Electromagnetic Interference Characteristics of Subsystems and Equipment (EMI)
Referansestandard
MIL-STD-461F
Intern metode identitet
MIL-STD 461 RE101/ RE102/ RS101/ RS103/ CS101/ CS106/ CS114/ CS115/ CS116/ CE101/ CE102
Merknad
RE101/ RE102/ RS101/ RS103/ CS101/ CS106/ CS114/ CS115/ CS116/ CE101/ CE102
Objekt
Electrical/electronic equipment
Parameter
Electromagnetic compatibility (EMC). Generic standards. Immunity for residential, commercial and light-industrial
Referansestandard
EN 61000-6-1
Intern metode identitet
Selection of basic tests
Merknad
Corresponding to IEC 61000-6-1
Objekt
Electrical/electronic equipment
Parameter
Electromagnetic compatibility (EMC). Generic standards. Emission standard for industrial environments
Referansestandard
EN 61000-6-4
Intern metode identitet
Selection of basic tests
Merknad
Corresponding to IEC 61000-6-4
Objekt
Industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment
Parameter
Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement
Referansestandard
EN 55011
Intern metode identitet
Selection of basic tests
Merknad
Corresponding to IEC 55011
Objekt
Information technology equipment
Parameter
Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement
Referansestandard
EN 55022
Intern metode identitet
Selection of basic tests
Merknad
Corresponding to IEC 55022
Objekt
Information technology equipment
Parameter
Immunity characteristics - Limits and methods of measurement
Referansestandard
EN 55024
Intern metode identitet
Selection of basic tests
Merknad
Corresponding to IEC 55024
Objekt
Maritime navigation and radio communication equipment and systems
Parameter
Methods of testing and required test results
Referansestandard
EN 60945
Intern metode identitet
ONO-6-ENV-5-i18
Merknad
EMC testing according to clause 9 & 10 of the standard. Corresponding to IEC 60945