open mobile menu close mobile menu

Hvem er akkreditert

Dette er en søkedatabase som skal vise alle akkrediterte organisasjoner med tilhørende akkrediteringsomfang.

Det vises lister over akkrediterte organisasjoner fordelt på akkrediteringsområder. 

Antall organisasjoner i hver liste kan begrenses med de tilhørende søkemulighetene.

Resultatlistene kan sorteres etter akkrediteringsnummer og alfabetisk. 

Suspensjoner vises som rød markering av hver organisasjon, eventuelt hver metode i detaljert omfang.

     

Parameter er den enheten man ønsker å finne i analysen.

Objekt, eller prøvematerialet, er det mediet man analyserer, gjør prøvingen på.

Referansestandard er søk i referansestandarder for akkrediterte analyser.

Fagområder er Norsk Akkrediterings metode for inndeling av akkreditert omfang for laboratorier.
Søketips:

 • Søk i parameter er en blanding mellom eksakt søk, og åpent søk i "del av ord". Det betyr at et søk på "fe" vil gi resultater for fe=jern=metaller osv. Om du søker på en bokstavkombinasjon som ikke er definert i søkedatabasen, vil søkemotoren søke kun fra begynnelsen av ett ord, for eksempel ved søk på Råprotein er det nok å skrive ”Rå”. Søkemotoren kan fortiden ikke gi fullstendig søkeresultat på kombinasjon av ord som er i midten av ett ord, det vil si søk på ”port” vil ikke finne aktuelle laboratorier med Råprotein i sitt omfang.
 • Prøv andre skrivemåter for det søker, for eksempel; søk på både oksygen og O2
 • Søk i objekt er en blanding mellom eksakt søk, og åpent søk i "del av ord". Det betyr at et søk på "Silt" vil gi resultater for Silt=jord osv. Om du søker på en bokstavkombinasjon som ikke er definert i søkedatabasen, vil søkemotoren søke på bokstavkombinasjonen som en del av en annen tekst. For eksempel kan søk på "ph" gi treff på "PHase", "telePHone" og så videre.
 • Prøv flere skrivemåter for det søker, for eksempel; søk på både vann, vatn og water.
 • Skriv bare siffer, eller deler av navnet på referansestandarden du søker. Dette gir et mer åpent søk og større mulighet for å finne rett laboratorium. Eksempel; søk på 127 gir både "NMKL 127" og "NS-EN 12780".
 • Ved å kombinere flere av søkealternativene vil du begrense søkeresultatet
Antall treff i databasen: 39
 • TEST 022 SERO AS

  Fagområde M12 Medisinsk biokjemi

  Hjemmeside: www.sero.no
 • TEST 038 Dr. Fürst Medisinsk Laboratorium AS

  Fagområde M02 Patologi M0210 Patologi, histopatologi M0230 Patologi, cytopatologi M04 Klinisk farmakologi M12 Medisinsk biokjemi M1610 Medisinsk mikrobiologi, bakteriologi M1640 Medisinsk mikrobiologi, virologi M1660 Medisinsk mikrobiologi, infeksjonsimmunologi M30 Prøvetaking M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

  Hjemmeside: www.furst.no
 • TEST 049 Oslo universitetssykehus HF

  Fagområde M04/M0530 Klinisk farmakologi / Rettsmedisin, toksikologi M05 Rettsmedisin M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang M32 Faglige vurderinger og fortolkninger

 • TEST 078 Universitetssykehuset Nord-Norge HF

  Fagområde M1610 Medisinsk mikrobiologi, bakteriologi M1640 Medisinsk mikrobiologi, virologi M1650 Medisinsk mikrobiologi, parasittologi M1660 Medisinsk mikrobiologi, infeksjonsimmunologi M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

  Hjemmeside: www.unn.no
 • TEST 099 Oslo universitetssykehus HF

  Fagområde M12 Medisinsk biokjemi M15 Medisinsk genetikk M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang M32 Faglige vurderinger og fortolkninger

 • TEST 103 Oslo universitetssykehus HF

  Fagområde M12 Medisinsk biokjemi M13 Pasientnær analysering (ISO 22870) M15 Medisinsk genetikk M1610 Medisinsk mikrobiologi, bakteriologi M30 Prøvetaking M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

 • TEST 170 Folkehelseinstituttet

  Fagområde M16 Medisinsk mikrobiologi M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang M32 Faglige vurderinger og fortolkninger

  Hjemmeside: www.fhi.no
 • TEST 183 Helse Møre og Romsdal HF

  Fagområde M0110 Immunologi og transfusjonsmedisin; Blodtyping og antistoff bestemmelse M0120 Immunologi og transfusjonsmedisin; Intervju og tapping av blodgivere M0130 Immunologi og transfusjonsmedisin; Produksjon av blod og blodkomponenter M0140 Immunologi og transfusjonsmedisin; Oppbevaring, utlevering og transport av blod og blodkomponenter M04 Klinisk farmakologi M12 Medisinsk biokjemi M30 Prøvetaking M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

 • TEST 191 Akershus universitetssykehus HF

  Fagområde M0110 Immunologi og transfusjonsmedisin; Blodtyping og antistoff bestemmelse M0120 Immunologi og transfusjonsmedisin; Intervju og tapping av blodgivere M0130 Immunologi og transfusjonsmedisin; Produksjon av blod og blodkomponenter M0140 Immunologi og transfusjonsmedisin; Oppbevaring, utlevering og transport av blod og blodkomponenter M02 Patologi M0210 Patologi, histopatologi M0230 Patologi, cytopatologi M0250 Patologi, molekylærpatologi M04 Klinisk farmakologi M12 Medisinsk biokjemi M15 Medisinsk genetikk M1610 Medisinsk mikrobiologi, bakteriologi M1640 Medisinsk mikrobiologi, virologi M1650 Medisinsk mikrobiologi, parasittologi M1660 Medisinsk mikrobiologi, infeksjonsimmunologi M30 Prøvetaking M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

  Hjemmeside: www.ahus.no
 • TEST 193 Diakonhjemmet Sykehus AS

  Fagområde M12 Medisinsk biokjemi M30 Prøvetaking M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang M32 Faglige vurderinger og fortolkninger

  Hjemmeside: www.diakonsyk.no
 • TEST 195 Vestre Viken HF

  Fagområde M01 Immunologi og transfusjonsmedisin M0110 Immunologi og transfusjonsmedisin; Blodtyping og antistoff bestemmelse M0120 Immunologi og transfusjonsmedisin; Intervju og tapping av blodgivere M0130 Immunologi og transfusjonsmedisin; Produksjon av blod og blodkomponenter M0140 Immunologi og transfusjonsmedisin; Oppbevaring, utlevering og transport av blod og blodkomponenter M12 Medisinsk biokjemi M1610 Medisinsk mikrobiologi, bakteriologi M1640 Medisinsk mikrobiologi, virologi M1650 Medisinsk mikrobiologi, parasittologi M1660 Medisinsk mikrobiologi, infeksjonsimmunologi M30 Prøvetaking M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

 • TEST 197 Sykehuset i Vestfold HF

  * Delvis suspendert (Frivillig eller ufrivillig) Fagområde M01 Immunologi og transfusjonsmedisin M02 Patologi M0210 Patologi, histopatologi M0230 Patologi, cytopatologi M12 Medisinsk biokjemi M1610 Medisinsk mikrobiologi, bakteriologi M1640 Medisinsk mikrobiologi, virologi M1650 Medisinsk mikrobiologi, parasittologi M1660 Medisinsk mikrobiologi, infeksjonsimmunologi M1690 Medisinsk mikrobiologi, annet M30 Prøvetaking M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

  Hjemmeside: www.siv.no
 • TEST 201 Helse Nord-Trøndelag HF

  Fagområde M01 Immunologi og transfusjonsmedisin M0120 Immunologi og transfusjonsmedisin; Intervju og tapping av blodgivere M0130 Immunologi og transfusjonsmedisin; Produksjon av blod og blodkomponenter M04 Klinisk farmakologi M12 Medisinsk biokjemi M1610 Medisinsk mikrobiologi, bakteriologi M1660 Medisinsk mikrobiologi, infeksjonsimmunologi M30 Prøvetaking M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

 • TEST 202 St. Olavs Hospital HF

  Fagområde M04 Klinisk farmakologi M30 Prøvetaking M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

  Hjemmeside: www.stolav.no
 • TEST 207 Diakonhjemmet Sykehus AS

  Fagområde M04 Klinisk farmakologi M30 Prøvetaking M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

 • TEST 209 Universitetssykehuset Nord-Norge HF

  * Delvis suspendert (Frivillig eller ufrivillig) Fagområde M04 Klinisk farmakologi M12 Medisinsk biokjemi M30 Prøvetaking M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

  Hjemmeside: www.unn.no
 • TEST 223 Sykehuset Østfold HF

  Fagområde M01 Immunologi og transfusjonsmedisin M02 Patologi M0210 Patologi, histopatologi M0230 Patologi, cytopatologi M0250 Patologi, molekylærpatologi M04 Klinisk farmakologi M12 Medisinsk biokjemi M16 Medisinsk mikrobiologi M1660 Medisinsk mikrobiologi, infeksjonsimmunologi M30 Prøvetaking M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

 • TEST 227 Oslo universitetssykehus HF

  Fagområde M1610 Medisinsk mikrobiologi, bakteriologi M1640 Medisinsk mikrobiologi, virologi M1650 Medisinsk mikrobiologi, parasittologi M1660 Medisinsk mikrobiologi, infeksjonsimmunologi M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

 • TEST 229 St. Olavs Hospital HF

  Fagområde M12 Medisinsk biokjemi M15 Medisinsk genetikk M30 Prøvetaking M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

 • TEST 231 Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus

  Fagområde M04 Klinisk farmakologi M12 Medisinsk biokjemi M15 Medisinsk genetikk M30 Prøvetaking M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

  Hjemmeside: www.helse-bergen.no