open mobile menu close mobile menu

Hvem er akkreditert

Dette er en søkedatabase som skal vise alle akkrediterte organisasjoner med tilhørende akkrediteringsomfang.

Det vises lister over akkrediterte organisasjoner fordelt på akkrediteringsområder. 

Antall organisasjoner i hver liste kan begrenses med de tilhørende søkemulighetene.

Resultatlistene kan sorteres etter akkrediteringsnummer og alfabetisk. 

Suspensjoner vises som rød markering av hver organisasjon, eventuelt hver metode i detaljert omfang.

Antall treff i databasen: 37