open mobile menu close mobile menu

Hvem er akkreditert

Dette er en søkedatabase som skal vise alle akkrediterte organisasjoner med tilhørende akkrediteringsomfang.

Det vises lister over akkrediterte organisasjoner fordelt på akkrediteringsområder. 

Antall organisasjoner i hver liste kan begrenses med de tilhørende søkemulighetene.

Resultatlistene kan sorteres etter akkrediteringsnummer og alfabetisk. 

Suspensjoner vises som rød markering av hver organisasjon, eventuelt hver metode i detaljert omfang.

Antall treff i databasen: 5
 • GLP 002 VETERINÆRMEDISINSK OPPDRAGSSENTER AS

  Produktgruppe: Legemidler til veterinærmedisinsk bruk Ekspertområde: Smitte og toksikologiske forsøk på akvatiske organismer

  Hjemmeside: www.veso.no
 • GLP 006 Schlumberger Norge AS

  Produktgruppe: Industrikjemikalier Ekspertområde: Økotoksikologiske undersøkelser på akvatiske og terrestriske organismer Undersøkelser vedrørende stoffers oppførsel i vann, jord og luft; bioakkumulasjon; biodegradering

  Hjemmeside: www.slb.com
 • GLP 007 Norsk institutt for vannforskning

  Produktgruppe: Industrikjemikalier Ekspertområde: Undersøkelser vedrørende stoffers oppførsel i vann, jord og luft; bioakkumulasjon Fysisk - kjemisk testing Økotoksikologiske undersøkelser på akvatiske og terrestriske organismer Undersøkelser vedrørende stoffers oppførsel i vann, jord og luft; biodegradering Produktgruppe: Legemidler til humant bruk Ekspertområde: Fysisk - kjemisk testing Undersøkelser vedrørende stoffers oppførsel i vann, jord og luft; bioakkumulasjon Undersøkelser vedrørende stoffers oppførsel i vann, jord og luft; biodegradering Økotoksikologiske undersøkelser på akvatiske og terrestriske organismer Produktgruppe: Legemidler til veterinærmedisinsk bruk Ekspertområde: Fysisk - kjemisk testing Undersøkelser vedrørende stoffers oppførsel i vann, jord og luft; bioakkumulasjon Undersøkelser vedrørende stoffers oppførsel i vann, jord og luft; biodegradering Økotoksikologiske undersøkelser på akvatiske og terrestriske organismer Produktgruppe: Pesticider Ekspertområde: Fysisk - kjemisk testing Undersøkelser vedrørende stoffers oppførsel i vann, jord og luft; bioakkumulasjon Undersøkelser vedrørende stoffers oppførsel i vann, jord og luft; biodegradering Økotoksikologiske undersøkelser på akvatiske og terrestriske organismer Produktgruppe: Tilsetningsstoffer til matvarer og fôr Ekspertområde: Fysisk - kjemisk testing Undersøkelser vedrørende stoffers oppførsel i vann, jord og luft; bioakkumulasjon Undersøkelser vedrørende stoffers oppførsel i vann, jord og luft; biodegradering Økotoksikologiske undersøkelser på akvatiske og terrestriske organismer Produktgruppe: Biocider Ekspertområde: Fysisk - kjemisk testing Undersøkelser vedrørende stoffers oppførsel i vann, jord og luft; bioakkumulasjon Undersøkelser vedrørende stoffers oppførsel i vann, jord og luft; biodegradering Økotoksikologiske undersøkelser på akvatiske og terrestriske organismer

  Hjemmeside: www.niva.no
 • GLP 009 Baker Hughes Norge AS

  Produktgruppe: Industrikjemikalier Ekspertområde: Økotoksikologiske undersøkelser på akvatiske og terrestriske organismer Undersøkelser vedrørende stoffers oppførsel i vann, jord og luft; bioakkumulasjon; bionedbrytning

 • GLP 012 NILU - Avdeling for miljøkjemi

  Produktgruppe: Industrikjemikalier, kosmetikk, legemidler til humant bruk, legemidler til veterinærmedisinsk bruk, tilsetningsstoffer til matvarer og fõr, pesticider, andre: nano partikler/nano materiale Ekspertområde: Toksikologiske- og mutagenitetsundersøkelser

  Hjemmeside: www.nilu.no