open mobile menu close mobile menu

Hvem er akkreditert

Dette er en søkedatabase som skal vise alle akkrediterte organisasjoner med tilhørende akkrediteringsomfang.

Det vises lister over akkrediterte organisasjoner fordelt på akkrediteringsområder. 

Antall organisasjoner i hver liste kan begrenses med de tilhørende søkemulighetene.

Resultatlistene kan sorteres etter akkrediteringsnummer og alfabetisk. 

Suspensjoner vises som rød markering av hver organisasjon, eventuelt hver metode i detaljert omfang.

     

Parameter er den enheten man ønsker å finne i analysen.

Objekt, eller prøvematerialet, er det mediet man analyserer, gjør prøvingen på.

Referansestandard er søk i referansestandarder for akkrediterte analyser.

Fagområder er Norsk akkrediterings metode for inndeling av akkreditert omfang for laboratorier.
Søketips:

  • Søk i parameter er en blanding mellom eksakt søk, og åpent søk i "del av ord". Det betyr at et søk på "fe" vil gi resultater for fe=jern=metaller osv. Om du søker på en bokstavkombinasjon som ikke er definert i søkedatabasen, vil søkemotoren søke kun fra begynnelsen av ett ord, for eksempel ved søk på Råprotein er det nok å skrive ”Rå”. Søkemotoren kan fortiden ikke gi fullstendig søkeresultat på kombinasjon av ord som er i midten av ett ord, det vil si søk på ”port” vil ikke finne aktuelle laboratorier med Råprotein i sitt omfang.
  • Prøv andre skrivemåter for det søker, for eksempel; søk på både oksygen og O2
  • Søk i objekt er en blanding mellom eksakt søk, og åpent søk i "del av ord". Det betyr at et søk på "Silt" vil gi resultater for Silt=jord osv. Om du søker på en bokstavkombinasjon som ikke er definert i søkedatabasen, vil søkemotoren søke på bokstavkombinasjonen som en del av en annen tekst. For eksempel kan søk på "ph" gi treff på "PHase", "telePHone" og så videre.
  • Prøv flere skrivemåter for det søker, for eksempel; søk på både vann, vatn og water.
  • Skriv bare siffer, eller deler av navnet på referansestandarden du søker. Dette gir et mer åpent søk og større mulighet for å finne rett laboratorium. Eksempel; søk på 127 gir både "NMKL 127" og "NS-EN 12780".
  • Ved å kombinere flere av søkealternativene vil du begrense søkeresultatet

PS! P-områder ligger under områder for søk i "laboratorier", laboratorier med omfang definert som m-områder ligger under området for "medisinske lab".

Antall treff i databasen: 106