Direkte til sidens innhold

Startside / Om oss / Hva er akkreditering / Hva kan akkrediteres

For at ein aktivitet skal kunne akkrediterast er det noko forhold som må vere tilfredsstilt:

  • Det må finnast ein akkrediteringsstandard. Dette er ”grunnmuren”, det kravdokumentet som set generelle krav til dei ulike typane verksemder. Her kan du sjå kva kravstandardar som NA kan innvilge akkreditering for. Les her
     
  • Det må finnast eit normativt dokument som er offentleg tilgjengeleg og som skildrar den aktiviteten som blir utførd. Eit slikt dokument kan vere ein internasjonal eller nasjonal standard, forskrift eller liknande. Eigenutvikla metodar kan akkrediterast under laboratorieakkreditering forutsett at metodane er tilfredsstillande validerte.
     
  • Akkreditering kan i prinsippet innvilgast for aktivitetar inne alle fagområde såframt det er mogeleg å tilfredsstille akkrediteringskrava.

Alle avslag på akkreditering skal vere grunngitt med manglande tilfredsstilling av akkrediteringsvilkåra.


TILBAKEMELDING PÅ ARTIKKELEN
E-post
Kommentar

NYHETER

ILAC P9: 06/2014 ILAC Policy for Participation in Proficiency Testing er revidert
Saeed Behdad
Det er mulig for bedrifter å profilere seg med stand på Norsk akkrediterings akkrediteringsdag
Årsrapport for akkrediterte sertifserings- og inspeksjonsorgan skal sendes på eget skjema. Laboratorier skal ikke sende årsrapport.
Knut Thomas Sjølie