open mobile menu close mobile menu
Akkrediterte organisasjoner

Alle organisasjonene Norsk akkreditering akkrediterer finnes i vår database. Databasen er inndelt etter akkrediteringsstandarder eller fagområder for testing.

Databasen viser også GLP-inspiserte organisasjoner.

Under fanen for systemsertifisering finnes også EMAS-kontrollørene (Forurensningsloven §52c - EMAS).  

Akkrediteringsdagen 2016

Norsk akkreditering arrangerer akkrediteringsdag 1. desember 2016. 

Nyheter/aktuelt

Nye tekniske bedømmere

Norsk akkreditering er stadig på utkikk etter tekniske bedømmere. 

Kurs og seminarer

9. juni Verdens akkrediteringsdag 2016

World Accreditation Day (WAD) markeres årlig over hele verden etter initiativ fra IAF og ILAC

i 2016 er det akkreditering som verktøy for støtte offentlig sektor, både i utøvelse a myndighet og å sikre kvalitet på tjenester.

Videoen under er laget for å vise litt av hvordan akkrediteringssystemer brukes i offentlig sektor.

ILAC, IAF, ISO, IEC og IIOC har også laget en egen nettside for case studier som viser hvordan systemene brukes i offentlig sektor. Se lenka under for mer om bruk av akkreditering for eksempler om effektiv offentlig sektor over hele kloden.