open mobile menu close mobile menu
Akkrediteringsdagen 2016

Norsk akkreditering arrangerer akkrediteringsdag 1. desember 2016. 

Akkrediterte organisasjoner

Alle organisasjonene Norsk akkreditering akkrediterer finnes i vår database. Databasen er inndelt etter akkrediteringsstandarder eller fagområder for testing.

Databasen viser også GLP-inspiserte organisasjoner.

Under fanen for systemsertifisering finnes også EMAS-kontrollørene (Forurensningsloven §52c - EMAS).  

Nyheter/aktuelt

Kurs og seminarer

Nye tekniske bedømmere

Norsk akkreditering er stadig på utkikk etter tekniske bedømmere.