open mobile menu close mobile menu

Akkrediteringsomfang for TEST 008

Norsk institutt for luftforskning (NILU)

Postboks 100
2027 KJELLER

Tlf. 63 89 80 00 Faks. 63 89 80 50

hilde.thelle.uggerud@nilu.no

http://www.nilu.no

Norsk akkreditering
TEST 008

Laboratoriet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17025

06.09.1993

11.03.2021


Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten: NILU, Birkenes
Feltlaboratorium
P3002 Prøvetaking luft
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Luft
Parameter
Partikler
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-2.6
Merknad
Metode: Prøvetaking av omgivelsesluft for analyse av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)
Objekt
Luft
Parameter
Nedbør
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-2.4
Merknad
Metode: Nedbørsamler basert på NS 4864 (1983)
Objekt
Luft
Parameter
Gasser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-1.1
Merknad
Metode: FK prøvetaker basert på ISO 4219 (1979)
Objekt
Luft
Parameter
Gasser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-1.2
Merknad
Metode basert på EK-prøvetaker
Online måling i felt
P3002 Prøvetaking luft
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Luft
Parameter
Ozon - O3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-3.4
Merknad
Metode: Ultrafiolett absorpsjon basert på NS-EN 14625 (2005)
Den administrative/geografiske enheten: NILU, Brekkebygda
Feltlaboratorium
P3002 Prøvetaking luft
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Luft
Parameter
Nedbør
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-2.4
Merknad
Metode: nedbørssamler basert på NS 4864 (1983)
Den administrative/geografiske enheten: NILU, Haukeland
Feltlaboratorium
P3002 Prøvetaking luft
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Luft
Parameter
Nedbør
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-2.4
Merknad
Metode: Nedbørsamler basert på NS 4864 (1983)
Den administrative/geografiske enheten: NILU, Hurdal
Feltlaboratorium
P3002 Prøvetaking luft
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Luft
Parameter
Nedbør
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-2.4
Merknad
Metode: Nedbørsamler basert på NS 4864 (1983)
Objekt
Luft
Parameter
Gasser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-1.2
Merknad
Metode basert på EK-prøvetaker
Objekt
Luft
Parameter
Gasser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-1.1
Merknad
Metode: FK prøvetaker basert på ISO 4219 (1979)
Online måling i felt
P3002 Prøvetaking luft
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Luft
Parameter
Ozon - O3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-3.4
Merknad
Metode: Ultrafiolett absorpsjon basert på NS-EN 14625 (2005)
Den administrative/geografiske enheten: NILU, Høylandet
Feltlaboratorium
P3002 Prøvetaking luft
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Luft
Parameter
Nedbør
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-2.4
Merknad
Metode: Nedbørsamler basert på NS 4864 (1983)
Den administrative/geografiske enheten: NILU, Karpbukt
Feltlaboratorium
P3002 Prøvetaking luft
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Luft
Parameter
Nedbør
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-2.4
Merknad
Metode: Nedbørsamler basert på NS 4864 (1983)
Den administrative/geografiske enheten: NILU, Karpdalen
Online måling i felt
P3002 Prøvetaking luft
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Luft
Parameter
Svoveldioksid - SO2
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-3.1
Merknad
Metode: Ultrafiolett fluorescens basert på NS-EN 14212 (2005)
Den administrative/geografiske enheten: NILU, Kårvatn
Feltlaboratorium
P3002 Prøvetaking luft
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Luft
Parameter
Nedbør
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-2.4
Merknad
Metode: Nedbørsamler basert på NS 4864 (1983)
Objekt
Luft
Parameter
Gasser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-1.2
Merknad
Metode basert på EK-prøvetaker
Objekt
Luft
Parameter
Gasser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-1.1
Merknad
Metode: FK prøvetaker basert på ISO 4219 (1979)
Online måling i felt
P3002 Prøvetaking luft
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Luft
Parameter
Ozon - O3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-3.4
Merknad
Metode: Ultrafiolett absorpsjon basert på NS-EN 14625 (2005)
Den administrative/geografiske enheten: NILU, Løken i Høland
Feltlaboratorium
P3002 Prøvetaking luft
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Luft
Parameter
Nedbør
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-2.4
Merknad
Metode: Nedbørsamler basert på NS 4864 (1983)
Den administrative/geografiske enheten: NILU, Nausta
Feltlaboratorium
P3002 Prøvetaking luft
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Luft
Parameter
Nedbør
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-2.4
Merknad
Metode: Nedbørsamler basert på NS 4864 (1983)
Den administrative/geografiske enheten: NILU, Norsk institutt for luftforskning Avdeling for instrumenter og prøvetaking
Feltlaboratorium
P3002 Prøvetaking luft
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Luft
Parameter
Partikler
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-2.6
Merknad
Metode: Prøvetaking av omgivelsesluft for analyse av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)
Objekt
Luft
Parameter
Gasser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-1.1
Merknad
Metode basert på ISO 4219 (1979)
Objekt
Luft
Parameter
Gasser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-1.3
Merknad
Metode basert på PUR-prøvetaker
Objekt
Luft
Parameter
Støv og snø
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-2.3
Merknad
Metode: Støvfallsamler basert på NS4852 (2010)
Objekt
Luft
Parameter
Gasser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-1.2
Merknad
Metode basert på EK-prøvetaker
Objekt
Luft
Parameter
Nedbør
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-2.4
Merknad
Metode: Nedbørsamler basert på NS 4864 (1983)
Online måling i felt
P3002 Prøvetaking luft
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Luft
Parameter
NO, NO2, NOx
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-3.3
Merknad
Metode: Kjemiluminiscens basert på NS-EN 14211 (2005)
Objekt
Luft
Parameter
Ozon - O3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-3.4
Merknad
Metode: Ultrafiolett absorpsjon basert på NS-EN 14625 (2005)
Objekt
Luft
Parameter
Masse, svevestøv
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-4.1
Merknad
Metode basert på gravimetri (micro balance)
Objekt
Luft
Parameter
Svoveldioksid - SO2
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-3.1
Merknad
Metode: Ultrafiolett fluorescens basert på NS-EN 14212 (2005)
Objekt
Luft
Parameter
Karbonmonoksid - CO
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-3.2
Merknad
Metode: Infrarød absorpsjon basert på NS-EN 14626 (2005)
Den administrative/geografiske enheten: NILU, Norsk institutt for luftforskning Avdeling for kjemisk analyse Instituttvn. 18
2027 KJELLER
Permanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Biologisk materiale
Parameter
Li, Na, Al, K, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Rb,Y, Mo, Cd, Sb, Ba, La, Hg, Tl, Pb, Bi, Th, U
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-U-111
Merknad
Metode basert på ICP-MS med henvisning til NILU-U-6, NILU-U-100, NILU-U-112, NILU-U-116, NILU-U-117
Objekt
Biologisk materiale
Parameter
Hg
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-U-65
Merknad
Metode basert på CV-AFS. Med henvisning til NILU-U-64, NILU-U-111, NILU-U-112, NILU-U-116, NILU-U-117
Objekt
Geologisk materiale
Parameter
Li, Na, Al, K, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Rb,Y, Mo, Cd, Sb, Ba, La, Hg, Tl, Pb, Bi, Th, U
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-U-112
Merknad
Metode basert på ICP-MS med henvisning til NILU-U-6, NILU-U-100, NILU-U-116, NILU-U-117
Objekt
Geologisk materiale og partikler på filter
Parameter
Hg
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-U-66
Merknad
Metode basert på CV-AFS med henvisning til NILU-U-47, NILU-U-49, NILU-U-64, NILU-U-111, NILU-U-112, NILU-U-116, NILU-U-117
Objekt
Luft
Parameter
Li, Na, Al, K, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Rb,Y, Mo, Cd, Sb, Ba, La, Hg, Tl, Pb, Bi, Th, U
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-U-47 og NILU-U-49
Merknad
Metode basert på ICP-MS med henvisning til NILU-U-6, NILU-U-11, NILU-U-100
Objekt
Luft
Parameter
SO2, SO4, HNO3(g)+NO3(p), NH3(g)+NH4(p), Na, K, Ca, Mg
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-U-44
Merknad
Metode basert på impregnert filter/IC/spektrofotometri med henvisning til NILU-U-1, NILU-U-6, NILU-U-14, NILU-U-25
Objekt
Luft
Parameter
NO2
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-U-42
Merknad
Metode basert på impregnert filter/ spektrofotometri med henvisning til NILU-U-1, NILU-U-13
Objekt
Luft
Parameter
SO2, NO2, NH3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-U-52
Merknad
Metode basert på passiv prøvetakinger/ IC/ spektrofotometri med henvisning til NILU-U-1, NILU-U-14, NILU-U-25, NILU-U-42, NILU-U-44
Objekt
Luft
Parameter
Masse, svevestøv
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-U-47 og NILU-U-49
Merknad
Metode basert på filtergravimetri med henvisning til NILU-U-1, NILU-U-6, NILU-U-11, NILU-U-14
Objekt
Nedbør
Parameter
pH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-U-24
Merknad
Metode basert på NS-ISO-10523:2012 med henvisning til NILU-U-1, NILU-U-14
Objekt
Nedbør
Parameter
Na, K, NH4-N, Ca, Mg, Cl, NO3-N, SO4-S
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-U-22
Merknad
Metode basert på ionekromatografi med henvisning til NILU-U-1, NILU-U-6, NILU-U-14, NILU-U-20, NILU-U-21, NILU-U-23, NILU-U-24, NILU-U-110
Objekt
Nedbør
Parameter
Ledningsevne
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-U-23
Merknad
Metode basert på NS-ISO 7888:1985 med henvisning til NILU-U-1, NILU-U-20, NILU-U-22
Objekt
Nedfallstøv
Parameter
Masse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-U-30
Merknad
Metode basert på prNS 4852 (2010)
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Li, Na, Al, K, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Rb,Y, Mo, Cd, Sb, Ba, La, Hg, Tl, Pb, Bi, Th, U
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-U-110
Merknad
Metode basert på ICP-MS med henvisning til NILU-U-100, NILU-U-6
Objekt
Rentvann, avløpsvann og sjøvann
Parameter
Hg
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-U-60
Merknad
Metode basert på CV-AFS med henvisning til NILU-U-64
Objekt
Uteluft og utslipp til luft, overflate- og avløpsvann, jord, sediment og kloakkslam, biologisk materiale, støv, aske og slagg
Parameter
Alle 2,3,7,8-klorsubstituerte dibenzo-dioksiner og furaner (PCDD/PCDF). Alle non-orto polyklorerte bifenyler. Sum TEQ (1998), Sum TEQ (2005)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-O-1
Merknad
Metode basert på gasskromatografi/ massespektrometri.
Objekt
Uteluft og utslipp til luft, overflate- og avløpsvann, jord, sediment og kloakkslam, biologisk materiale, støv, aske og slagg
Parameter
PCB (33), Sum PCB 7, Sum PCB TEQ (1998), (2005), DDT (6), Sum DDT, HCH (4), Driner (4), klordaner (9), Endosulfaner, HCB, PeCB
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-O-2
Merknad
Metode basert på gasskromatografi/ massespektrometri.
Objekt
Uteluft og utslipp til luft, overflate- og avløpsvann, jord, sediment og kloakkslam, biologisk materiale. Støv, aske og slagg
Parameter
PAH (42), Sum EPA 16, Sum Borneff 6, Sum mulige karsinogene, Sum 4PAH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-O-3
Merknad
Metode basert på gasskromatografi/ massespektrometri.
Den administrative/geografiske enheten: NILU, Prestebakke
Online måling i felt
P3002 Prøvetaking luft
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Luft
Parameter
Ozon - O3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-3.4
Merknad
Metode: Ultrafiolett absorpsjon basert på NS-EN 14625 (2005)
Den administrative/geografiske enheten: NILU, Sandve
Online måling i felt
P3002 Prøvetaking luft
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Luft
Parameter
Ozon - O3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-3.4
Merknad
Metode: Ultrafiolett absorpsjon basert på NS-EN 14625 (2005)
Den administrative/geografiske enheten: NILU, Svanvik
Feltlaboratorium
P3002 Prøvetaking luft
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Luft
Parameter
Nedbør
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-2.4
Merknad
Metode: Nedbørsamler basert på NS 4864 (1983)
Online måling i felt
P3002 Prøvetaking luft
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Luft
Parameter
Svoveldioksid - SO2
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I- 3.1
Merknad
Metode: Ultrafiolett fluorescens basert på NS-EN 14212 (2005)
Den administrative/geografiske enheten: NILU, Treungen
Feltlaboratorium
P3002 Prøvetaking luft
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Luft
Parameter
Nedbør
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-2.4
Merknad
Metode: Nedbørsamler basert på NS 4864 (1983)
Den administrative/geografiske enheten: NILU, Tustervatn
Feltlaboratorium
P3002 Prøvetaking luft
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Luft
Parameter
Nedbør
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-2.4
Merknad
Metode: Nedbørsamler basert på NS 4864 (1983)
Objekt
Luft
Parameter
Gasser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-1.2
Merknad
Metode basert på EK-prøvetaker
Objekt
Luft
Parameter
Gasser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-1.1
Merknad
Metode: FK prøvetaker basert på ISO 4219 (1979)
Online måling i felt
P3002 Prøvetaking luft
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Luft
Parameter
Ozon - O3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-3.4
Merknad
Metode: Ultrafiolett absorpsjon basert på NS-EN 14625 (2005)
Den administrative/geografiske enheten: NILU, Vatnedalen
Feltlaboratorium
P3002 Prøvetaking luft
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Luft
Parameter
Nedbør
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-2.4
Merknad
Metode: Nedbørsamler basert på NS 4864 (1983)
Den administrative/geografiske enheten: NILU, Vikedal
Feltlaboratorium
P3002 Prøvetaking luft
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Luft
Parameter
Nedbør
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-2.4
Merknad
Metode: Nedbørsamler basert på NS 4864 (1983)
Den administrative/geografiske enheten: NILU, Zeppelin/ Ny-Ålesund
Feltlaboratorium
P3002 Prøvetaking luft
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Luft
Parameter
Nedbør
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-2.4
Merknad
Metode: Nedbørsamler basert på NS 4864 (1983)
Objekt
Luft
Parameter
Gasser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-1.3
Merknad
Metode: PUR-prøvetaker basert på NS9809
Objekt
Luft
Parameter
Gasser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-1.2
Merknad
Metode basert på EK-prøvetaker
Objekt
Luft
Parameter
Partikler
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-2.6
Merknad
Metode: Prøvetaking av omgivelsesluft for analyse av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)
Online måling i felt
P3002 Prøvetaking luft
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Luft
Parameter
Ozon - O3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
NILU-I-3.4
Merknad
Metode: Ultrafiolett absorpsjon basert på NS-EN 14625 (2005)