open mobile menu close mobile menu

NA-documents

 

Documents for assessors

 1. Allmenne vilkår ved oppdrag som innleid bedømmer for Norsk akkreditering (NA Dok 60)General terms and conditions on assignment of assessors contracted by Norwegian Accreditation (NA Doc 60)

  Valid from: 20/01/2016 Revision number: 2.01 ID: dok00094

  NA dok 60 Disse allmenne vilkår gjelder for oppdrag for Norsk akkreditering om bedømmelse av en organisasjon i tilknytning til akkreditering/GLP-inspeksjon. Endringer er: Endringer i pkt. 3.2 på grunn av implementering av selvbettieningsprrtalen (kun for norske bedømmere). These general conditions apply for tasks given by Norwegian Accreditation related to assessment of an organisation in connection with accreditation/GLP-inspection

  Remarks

  Ednringer i kap. 3.2 i forbindels med implementering av selvbetieningsportalen.

  Download Download dok00094.pdf
 2. Avklaringer angående overføring av Operatør- og Kjelpasser-sertifikater

  Valid from: 22/06/2018 Revision number: 1.00 ID: dok00603

  Remarks

  Viser til diskusjon angående overføring av sertifikater under møtet hos DSB den 2. mai 2018. Norsk akkreditering har avklaringer på spørsmål som ble reist under møtet.

  Download Download dok00603.pdf
 3. Conditions for accreditation (unauthorized translation)

  Valid from: 12/01/2017 Revision number: 4.03 ID: dok00534

  Remarks

  Version 4.03 is published due to IT issues, when publishing version 4.02 on the website. No changes have been made in this version, but changes in version 4.02 were: NA Dok 52 "Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration" is withdrawn as of 01/01/2017 and is replaced by EA-4/02 and ILAC P14.

  Download Download dok00534.pdf
 4. Guidelines for filling in the travel and subsistence claim form

  Valid from: 01/06/2016 Revision number: 1.03 ID: dok00203

  Remarks

  Endret til gjeldende satser 1.1.16

  Download Download dok00203.docx
 5. NA Doc. 53: Guidelines for the certification of environmental management systems in forestry management

  Valid from: 01/07/2009 Revision number: 2.00 ID: dok00128

  Download Download dok00128.pdf
 6. Reviderte akkrediteringsstandarder

  Valid from: 02/12/2013 Revision number: 1.00 ID: dok00426

  Download Download dok00426.xlsx
 7. Veiledning for Norsk akkrediterings bedømmere / Guidance for Norwegian Accreditation assessors

  Valid from: 05/05/2017 Revision number: 8.02 ID: dok00078

  Veiledning ved gjennomføring av bedømminger. Endringer i denne versjonen / Changes in this version: Tidligere NA dok 36 ab og er slått sammen til et tospråklig dokument / Previously NA Doc 36 ab and C are combined into a bilingual document

  Remarks

  Frister for mottak og utsending av dokumentasjon i kap. "Etter bedømmingen eller observasjon" er revidert.

  Download Download dok00078.pdf